Färdigjobbat. I augusti hävde Stockholms stad avtalet med entreprenören EZ-gruppen, som fram till dess höll i vägarbetet på Sköndalsvägen. Foto: Mattias Kamgren

Långsam vägbyggare fick lämna Sköndal

Stockholms stad har bytt ut entreprenören för det försenade vägarbetet på Sköndalsvägen. Staden menar att företaget EZ Gruppen brutit mot avtalet – något som företaget förnekar.

  • Publicerad 05:40, 16 sep 2021

Arbetet med att anlägga ett kollektivkörfält och en gång- och cykelbana vid handelsplatsen på Sköndalsvägen skulle enligt staden ha varit klart i juli.

Men arbetet har varit kantat av problem, vilket Mitt i Söderort skrev om senast i juni, och det är fortfarande inte klart.

Nu har det fått följder. Den 12 augusti hävde Stockholms stad avtalet med entreprenören EZ Gruppen, bland annat med hänvisning till avtalsbrott.

– Vi har haft problem med entreprenören. Det fanns frågetecken kring färdigställandet. Nu har vi hävt avtalet och tagit in en ny entreprenör. Vi har inte fått en ny tidplan, men hoppas kunna öppna upp innan årsskiftet säger Mattias Sjöberg, projektledare på exploateringskontoret, som inte vill kommentera saken mer än så.

Förnekar avtalsbrott

Den förra entreprenören nekar till att ha brutit mot avtalet med staden.

”EZ Gruppen dementerar stadens påstående om avtalsbrott och vill hänvisa till att samtal pågår mellan båda parter. EZ Gruppen väljer att inte lämna ytterligare kommentarer kring detta ärende”, skriver företaget i ett uttalande till Mitt i.

Klagomål stoppade farthinder

I artikeln i juni tog Mitt i Söderort upp trafiksäkerheten vid infarten till handelsplatsen, efter att en fotgängare blivit påkörd vid övergångsstället. Exploateringskontoret utlovade då flera åtgärder. Inga av dem är på plats.

– Vi hade farthinder ett tag men det blev sådana klagomål på vibrationer att vi fick ta bort dem. Stomljud spreds till de intilliggande villorna, förklarar Mattias Sjöberg.

Därmed tycks ansträngningarna för att öka säkerheten vara över.

– Vad gäller trafiken kommer det nog att fortsätta vara bekymmersamt tills vi är klara, konstaterar Mattias Sjöberg.

Detta ska göras

Sköndalsvägen breddas med ett nytt körfält för kollektivtrafik.

Vägen får också en gång- och cykelbana på samma sida som handelsplatsen – med anslutning från cykelbanan vid Tyresövägen.

Dessutom byggs signalljus i korsningen med Perstorpsvägen.

Arbetet utförs sedan mitten av augusti av Dipart, som är Stockholms stads upphandlade årsentreprenör.

Visa merVisa mindre