Mitt i berättade nyligen om hur ett gäng unga män knutna till Turebergsnätverket enligt polisen hade tagit över källaren i ett vanligt bostadshus och gjorde den till sitt högkvarter där de gömde vapen och narkotika.

https://www.mitti.se/nyheter/skjutvapen-gomdes-i-kallare-och-trapphus-sex-man-atalas/repvjq!Ns4ewxHPe79jzKE@v58Sow/#:~:text=Flera%20av%20m%C3%A4nnen%20hann%20fly,Allihop%20tillh%C3%B6r%20Turebergsn%C3%A4tverket%2C%20enligt%20%C3%A5talet.

I våras gjorde lokalpolisen ett tillslag på Malmvägen och beslagtog en större mängd vapen. Sex män greps och åtalades senare.

Alla sex förnekade brott, men i tisdags kom domen som innebär att de sex männen i åldern 18–27 år döms för synnerligen grovt vapenbrott med ett straffvärde på drygt fyra och ett halvt år vardera.

Vapnen "särskilt farliga"

Männen döms för att uppsåtligen, tillsammans och i samförstånd ha haft vapen ”av särskilt farlig beskaffenhet” eftersom beslaget omfattade helautomatisk automatkarbin, sex pistoler och en revolver med tillhörande ammunition.

Vapnen ska dessutom ha hanterats och förvarats delvis på allmän plats eller på annan plats där människor brukar samlas, vilket också gör att brottet bedöms som synnerligen grovt.

Alla de sex dömda männen

– Ärendet är hanterat av lokalpolisområdet i sin helhet och domarna är ett resultat av ett otroligt gediget spanings- och utredningsarbete, säger Stephan Kiernan, lokalpolisområdeschef i Sollentuna.

Fingeravtryck och dna

Caroline Zandin, utredningsledare i lokalpolisområdet, berättar att utredningen har byggts upp stegvis och att polisen på så sätt har lyckats bevisa att männen har hanterat flera vapen tillsammans.

– Detta har gjort att vi har kunnat koppla vapnen till hela gruppen som nu döms. Bevismaterialet har till större delen bestått av ett över två timmar långt filmmaterial som visar hur männen rör sig nere i en källaren med vapen och hur vapnen lämnas över mellan dem och det blir tydligt hur de tillsammans hanterar vapnen, säger Caroline Zandin.

Enligt henne har fingeravtryck och dna också utgjort en del i bevisningen.

Sedan två år arbetar lokalpolisområdet i Sollentuna mot den organiserade brottsligheten i Tureberg, men även mot kriminella aktörer i hela region Stockholm, övriga landet och utanför Sveriges gränser där det finns en koppling till den lokala organiserade brottsligheten i Tureberg.