Ny ägare. 541 av Sollentunahems lägenheter i Rotebro och Rotsunda såldes i december till John Mattson Fastighetsföretagen AB. I maj skedde övertagandet, och här plockas Sollentunahems skylt ner från fasaden på ett av husen på Drabantstigen. Foto: Angelica Angiee Ljunglöf

Lägenheter såldes för 739 miljoner – men Sollentunahem får inga pengar

Cirka 2 000 av Sollentunahems lägenheter säljs till privata bolag. Ett skäl bakom beslutet uppgavs vara att Sollentunahem skulle få ekonomiska muskler och kunna bygga 1 500 nya lägenheter. Men av pengarna från den första försäljningsetappen får Sollentunahem inte en krona.

  • Publicerad 14:34, 14 dec 2020

Det var i december 2016 som kommunfullmäktige beslutade att dela upp det allmännyttiga bostadsbolaget Sollentunahem i fyra bolag, varav tre skulle säljas till privata aktörer.

Ett skäl som angavs var att Sollentunahem AB skulle bygga 1 500 nya lägenheter till 2024 och kommunledningen ville ge bolaget ”de ekonomiska musklerna för att kunna göra det”, sa kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) då.

Men av vinsten från de 541 lägenheter som såldes i Rotebro december 2019 får Sollentunahem ingenting alls.

Får miljoner – som lån

Jo, man får 100 av de 739 miljoner kronor som moderbolaget Sollentuna Stadshus AB, SSAB, fick in från försäljningen – men bara på lån.

På ett styrelsemöte i SSAB den 25 november presenterades ett förslag på hur pengarna från försäljningen av de 541 lägenheterna i Rotebro ska fördelas.

Enligt förslaget får Sollentuna kommun 400 miljoner kronor då man bland annat behöver finansiera anläggningar vid tvärbanan och fördyringar för infrastruktur vid exploatering av den nya bebyggelsen vid Väsjön.

Sollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, föreslås få 50 miljoner kronor att använda till nedskrivning av Turebergshuset.

Utöver det lånar Sollentuna Stadshus AB ut 250 miljoner kronor till sina dotterbolag Sollentunahem (100 miljoner), SKAB (50 miljoner) och Sollentuna Energi & Mijö AB, SEOM (100 miljoner).

"Har brutit sitt löfte"

Socialdemokraterna var emot beslutet att dela upp Sollentunahem och sälja ut cirka 2 000 lägenheter, bland annat för att man ansåg att bolaget med en stark balansräkning hade kunnat bygga nytt utan att sälja ut allmännyttiga lägenheter.

Kritiken är inte mindre nu då det står klart att Sollentunahem inte får några pengar från den första etappen av utförsäljningarna.

– Moderaterna har brutit sitt löfte till Sollentunaborna. 2016 var de tydliga med att utförsäljningen gjordes för att möjliggöra fler hyresrätter, nu vill de i stället låta vinsten täcka upp för kommunens misslyckade affärer, säger Joakim Jonsson (S) oppositionsråd.

Beslut 15 december

Beslutet togs inte den 25 november, utan återremitterades till ett nytt styrelsemöte i SSAB i morgon, den 15 december.

Men förslaget till beslut har inte ändrats konstaterar Joakim Jonsson som har krävt att styrelsen ska lyfta frågan till kommunfullmäktige, bland annat med hänvisning till SSAB:s bolagsordning som säger att ärenden som är av ”principiell beskaffenhet” eller ”av större vikt” ska lämnas över till fullmäktige.

– Och väl där kommer vi föreslå att pengarna används till att bygga fler hyresrätter i Sollentuna, säger han.

Men beslutet ser inte ut att lyftas till fullmäktige då styrelsen, enligt förslaget till beslut, kan bestämma om fördelningen av pengarna utan ”någon ytterligare underställningsplikt”.

Thunes: "Inget svek"

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande och även styrelseordförande i SSAB, håller inte alls med om att majoriteten har svikit något löfte.

– Vi har aldrig sagt att pengarna ska gå enkom till Sollentunahem för att bygga 1 500 nya lägenheter. Tvärtom har vi varit tydliga med att medlen ska gå till infrastruktur, men också att Sollentunahem ska få mer muskler för att kunna bygga nytt, säger han.

Men nu får ju Sollentunahem inga pengar alls, bara ett lån på 100 miljoner kronor.

– Just nu är Sollentunahem inte beroende av finansiering för att kunna bygga. Däremot behöver kommunen pengar för stora investeringar. Dessutom fanns det flera skäl till att Sollentunahem skulle sälja lägenheterna, bland annat vill vi utöka valfriheten för dem som bor i hyresrätt så att det inte finns bara allmännytta utan också privata värdar.

Försäljningarna fortsätter med etapp två våren 2021, då gäller det 228 lägenheter i Häggvik och 300 i centrala Tureberg, och 2023 med etapp tre med 736 lägenheter i Edsberg. Och då kan fördelningen av pengarna mycket väl komma att se helt annorlunda ut, förklarar Henrik Thunes.

– Ja, nu har vi bara sålt ett paket. När vi säljer paket två och tre får vi se vilka behov som finns och hur pengarna ska fördelas då, säger han.

Stockhaus stöttar förslaget

Maria Stockhaus (M) som är styrelseordförande i Sollentunahem AB har inga synpunkter på att ”hennes” bolag inte alls får ta del av vinsten från den första etappen av utförsäljningarna.

– Nu slipper kommunen ta lån för att finansiera andra verksamheter. Huvudsaken är att vi får bygga 1 500 lägenheter som vi har fått i uppdrag att göra, och vi får ju pengar nu, säger hon.

Men bara på lån.

– Ja, men det räcker. Det svåra för oss är inte finansieringen utan att hitta platser att bygga på och att ha rimliga byggkostnader så att vi kan hålla nere hyrorna.

Sollentuna Stadshus AB, SSAB, bildades 2016 och är moderbolag i Sollentuna kommuns bolagskoncern. Koncernen har flera dotterbolag:

Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB, äger egna fastigheter och förvaltar och utvecklar kommunens samhällsfastigheter som skolor, gruppboenden och idrottshallar.

AB Solom, är kommunens eget vård- och omsorgsbolag.

Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM, är kommunens energi- och miljöbolag.

Sollentunahem AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag som 2016 delades upp i fyra delar: Sollentunahem AB, Sollentunafastigheter 1 AB (med 739 lägenheter som såldes i december 2019), Sollentunafastigheter 3 AB (med 558 lägenheter i Tureberg och Häggvik som ska säljas 2021) och Sollentunafastigheter 2 AB (med 736 lägenheter i Edsberg som ska säljas 2023).

I samband med uppdelningen av Sollentunahem i december 2016 fick bolaget genom ägardirektiv från SSAB i uppdrag att bygga 1 500 nya hyresrätter under perioden 2017–2024.

Hittills har ingen lägenhet färdigställts – enligt Sollentunahem AB bland annat på grund av ”tidskrävande arbete med fissionen” (uppdelningen).

Ägardirektivet reviderades i oktober 2019 så att Sollentunahem nu har på sig till 2029, alltså ytterligare fem år, att bygga de 1 500 nya lägenheterna.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

55+ kan få vaccin – om de kommer på stört

Nyheter Kan skriva upp sig på reservlista för överblivna doser Här kan 55-plussarna få sitt vaccin – om det blir doser över vid dagens slut. Knappt har mottagningen i Slakthusområdet öppnat så hänger de på låset.fredag 16/4 15:20

Sollentuna får 5 nya miljoner till ungdomssatsningar

Nyheter Riktat stöd till sommarjobb, lovskola och lovaktiviteter I går antog riksdagen den nya vårbudgeten. Bland annat anslås riktade statsbidrag åt kommunerna till sommarjobb för unga, lovskola och lovaktiviteter. För Sollentunas del handlar det om 5 miljoner...fredag 16/4 14:40