Löper ut. Bygglovet för Kvarntorpets tillfälliga lokaler löper ut 2025. Kommunens plan är därför att hitta nya permanenta lokaler för verksamheten. Foto: Linda Gren

Kvarntorpet ska flytta – men vart är oklart

Härberget Kvarntorpet ska få nya permanenta lokaler. Men det är fortfarande ovisst var Järfälla kommuns enda lågtröskelboende för personer med missbruksproblematik ska ligga. Förslaget om att placera det i Kvarnbacken föll inte politikerna på läppen.

  • Publicerad 09:15, 15 maj 2022

Det är viktigt att det ligger nära kommunikationer och att det är en central plats i kommunen

Utredas. Dan Engstrand (M), anser att det är viktigt att Kvarntorpets verksamhet placeras centralt i kommunen och vill nu utreda fler alternativ. Foto: Erik Lejdelin

I en tillfällig paviljongbyggnad vid Kvarnbacken utmed Jakobsbergsvägen driver Stadsmissionen på uppdrag av kommunen Järfällas enda härbärge och lågtröskelboende för personer med missbruksproblematik.

2025 går det tillfälliga bygglovet för de nuvarande lokalerna ut och kommunens plan är att hitta nya permanenta lokaler till verksamheten.

Fler alternativ ska utredas

Nu har kommunstyrelseförvaltningen, som fått uppdraget att utreda alternativ kommit fram till förslaget att placera boendet i parkområdet Kvarnbacken utmed Vibblabyvägen. Ett förslag som inte röstades igenom på det senaste kommunstyrelsemötet. I stället valde majoriteten att återremittera förslaget för att utreda fler alternativ.

Förvaltningen uppger i sitt tjänsteutlåtande att platsen kommer medföra en fördel med närhet till både socialförvaltningens verksamhet i Kvarnhuset och Jakobsberg station.

Vill ha en central plats

Men majoriteten vill se en mer central plats. Nu vill de undersöka fler alternativ, menar kommunalråd Dan Engstrand (M).

– Vi vill helt enkelt titta på några fler placeringar än endast det som har upptagits i detaljplanförlaget. Det är viktigt att det ligger nära kommunikationer och att det är en central plats i kommunen så att det är lätt för den här gruppen att ta sig dit.

Har ni några förslag på plats?

– Vi vill just i det här läget inte peka ut någon enskild plats men vi har bland annat sagt att exakt nuvarande placering är ett alternativ och sedan tittar vi gärna på fler platser, säger Dan Engstrand.

 

Vad händer nu?

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag, i samverkan med socialförvaltningen, att utreda alternativa platser för verksamheten.

Förslaget ska sedan beredas i socialnämnden innan beslutet fattas i kommunstyrelsen.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre