KTH lämnar både Kista och Södertälje.

I dag, den 22 november, sammanträdde KTH:s styrelse och fattade beslutet, som föregåtts av utredningar som tillsatts efter att universitetsledningen meddelat att man måste spara pengar.

KTH har genererat ett underskott på den senaste tiden, där pandemin, inflationen och kraftigt ökade lokalkostnader beskrivs som de främsta orsakerna.

Campusöversynen har därför varit en del av arbetet för att skapa en ekonomi i balans, enligt styrelsen.

– Förarbetet har varit gediget. Det är ett stort och viktigt beslut för att KTH ska kunna försvara och ytterligare stärka sin framstående position i Europa och globalt. Och för att kunna satsa på det viktigaste vi har nämligen personal och studenter. Genom att konsolidera och koncentrera verksamheten kan vi ytterligare stärka kvaliteten, säger Johan Sterte, styrelseordförande, i ett pressmeddelande.

Vädjade till styrelsen

Verksamheten i Kista flyttas till huvudcampus på Vallhallavägen, med undantag för Electrumlaboratoriet som kommer vara kvar.

I början av 2024 ska tidplanen för de olika flyttarna vara klara, men förändringen i helhet beräknas ta ytterligare flera år. Senast 2027 ska dock både campus i Södertälje och campus i Kista vara helt färdigflyttade.

– Vi förstår naturligtvis att det här kan vara utmanande, men förändringen kommer genomföras med stor omsorg om och i dialog med medarbetare och studenter, säger Anders Söderholm, rektor på KTH, i pressmeddelandet.

Järvabor oroade

Mitt i har tidigare rapporterat om en stor oro bland flera Järvabor inför en eventuell flytt av KTH.

För några dagar sedan skrev representanter från föreningarna Järva Föräldrar och A Million Minds ett upprop, där man vädjade till styrelsen att tänka ett varv extra innan beslutet.

"För området är KTH:s närvaro i Kista en viktig pusselbit för samverkan och utveckling och ger en stark signal till flera av områdets potentiella studenter om de möjligheter som finns i att gå den akademiska vägen", skrev de bland annat.

– De får inte överge oss nu. Skolresultaten i grundskolan ökar här, och så många saker går i rätt riktning i Järva just nu. Det är så viktigt att ha en aktör som KTH i området, det är något att vara stolt över och något att kämpa för, många förebilder från Järva läser på KTH i Kista, har Hagi Farah, aktiv inom föreningslivet i området, tidigare sagt till Mitt i. 

Studenterna negativa

Även studenter på KTH i Kista har varit negativa. I utredningen inför en eventuell flytt, som Mitt i har tagit del av, svarade över hälften av studenterna att de skulle påverkas negativ eller väldigt negativt av en flytt. Att närheten till exempelvis Ericsson och andra stora bolag skulle försvinna beskrevs som en av orsakerna.

KTH meddelar nu att man trots flyttarna ämnar utveckla samverkan med sina partners i Kista och Södertälje.

– Vår avsikt är att arbeta vidare med våra partner på plats i Södertälje och Kista men att utveckla andra och mer uthålliga modeller för detta samarbete. Det innebär olika typer av utvecklingssatsningar som vi kommer att återkomma till, säger Anders Söderholm.