Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, måste spara pengar, och därför utreder man en flytt av campus i Kista och campus i Södertälje, in till huvudcampus på Valhallavägen i stan.

– Utgångspunkten för utredningen av en flytt var ekonomin och de kraftigt höjda lokalkostnaderna. Men grunden är samtidigt att utveckla KTH:s verksamhet – forskning och utbildning – för framtiden, har Mikael Lindström, prorektor på KTH, tidigare sagt till Mitt i.

Han påpekade i samma intervju att man dock inte kommit fram till hur mycket man skulle spara genom en flytt – om man ens skulle spara något alls.

Viktigt med närhet

Många lokalbor känner nu oro inför beslutet. Tidigare medborgarvärden och "hela Rinkebys pappa" Hagi Farah menar att många i området upprörts av utredningen.

– De får inte överge oss nu. Skolresultaten i grundskolan ökar här, och så många saker går i rätt riktning i Järva just nu. Det är så viktigt att ha en aktör som KTH i området, det är något att vara stolt över och något att kämpa för, många förebilder från Järva läser på KTH i Kista.

Närheten till en bra, högre utbildning betyder jättemycket för studenter och är en anledning till att många Järvabor vill plugga vidare, anser han.

– Många vill inte åka in till stan, de vill vara kvar i sitt område. Jag vet flera unga här som har som mål att börja plugga på KTH just i Kista, som säger att det är deras dröm när man pratar med dem, de har förebilder på skolan. Det vore katastrof om chansen till hög utbildning här försvann, ett totalt nederlag för vårt område. Det blir även symboliskt negativt – ytterligare en sak flyttar från Järva.

"De får inte överge oss nu, vi medborgare kräver att de ska stanna kvar". Hagi Farah är kritisk mot KTH:s utredning om en flytt från Kista.

"De får inte överge oss nu, vi medborgare kräver att de ska stanna kvar". Hagi Farah är kritisk mot KTH:s utredning om en flytt från Kista.

Emma Löf Hagström

Labbet stannar

Hagi Farah säger att han och andra medborgare efterfrågar ett större engagemang från politikerna.

– Det har varit rätt tyst, det är konstigt. De måste ju agera innan det är för sent. Vi kräver att de agerar, säger han.

Järvapolitikern tillika ordförande i exploateringsnämnden Anders Österberg (S), håller med om att KTH är en viktig institution i Kista, och understryker att delar av verksamheten kommer vara kvar i Kista oavsett vad som beslutas.

– KTH:s verksamhet i Kista har stor betydelse för Stockholm och Järva. För Kista är det dock inte tal om att flytta hela verksamheten, likt i Södertälje. Labbet kommer att vara kvar och där möts näringsliv och forskning. Det är viktigt, säger han.

Anders Österberg (S) tycker även han att en flytt av KTH vore katastrofal.

Anders Österberg (S) tycker även han att en flytt av KTH vore katastrofal.

Emma Löf Hagström

Vad gör politiken för att påverka situationen?

– Naturligtvis arbetar vi i staden för att även grundutbildningen ska vara kvar i Kista. Vi har tillsammans med näringsliv och förvaltningar fört, och för, en tät dialog med KTH om detta, säger Anders Österberg.

Vad utfallet av dialogerna varit kommenterar han dock inte.

Onsdagen den 22 november ska styrelsen på KTH besluta om frågan, då inriktningsbeslutet för framtiden tas.