Situationen vid regionens akutsjukhus är ansträngd, och har varit så, i flera år.

Nu flaggar flera av dem för att de måste minska personalstyrkan för att klara 2022 års budget.

Danderyds sjukhus behöver spara in 336 tjänster de närmaste tre åren.

Södersjukhuset behöver minska personalkostnader motsvarande 102 årsarbetare inför nästa år.

https://www.mitti.se/nyheter/akutsjukhusen-har-inte-rad-att-kapa-koerna/repuit!oWdhS2tT7doCzZbzEAq7fg/

Socialdemokraterna, som länge varit på krigsstigen om akutsjukhusen, vill pytsa in 350 miljoner kronor så att de kan behålla sin personal.

– Pengar finns, regionen hade ett överskott på 5,6 miljarder förra året. Och på sikt måste ersättningen till sjukhusen höjas, säger Aida Hadzialic (S).

Miljardtillskott

Regionrådet Tobias Nässén (M) i den styrande blågröna koalitionen uppger att sjukhusen har fått ordentliga tillskott de senaste fyra åren. Södersjukhuset har till exempel fått en miljard mer 2016-2019 och kunnat anställa över 100 personer.

Samtidigt har deras uppdrag minskat. Närakuterna tar de lättare patienterna, och en hel del vård utförs numera vid kliniker i vårdvalet.

Vårdvalen kostar

Aida Hadzialic menar å andra sidan att vårdvalen och den byråkrati de medför dränerar övrig vård på pengar.

– Akutsjukhusen är ju vårdens ryggrad. De har inte fått ett mindre uppdrag om man ser till arbetsbelastningen där. Vi måste rusta dem så de klarar patientsäkerheten, säger hon.

Regionens budget inför 2022 fastställs i november, och Tobias Nässén säger att den kommer att innehålla en "resursförstärkning".

Ont om vårdplatser

Men frågan är om det hjälper mot att patienter blir liggande i akutmottagningarnas korridorer när det inte finns tillräckligt med vårdplatser.

https://www.mitti.se/nyheter/69-aring-vantade-pa-lakare-pa-sos-akuten-i-19-timmar/repuif!QDgZJ15Hym7QRUQwnW5@gQ/

Sjukhusens ersättning är till stora delar rörlig. Ju fler vårdtillfällen, desto mer pengar. Och har de inte råd med personal kan de inte öppna fler vårdplatser och därmed öka intäkterna, en ond cirkel.

Måste jobba smartare

Dessutom råder det brist på specialutbildad personal vilket gör det svårt att höja produktionen.

– Det är en utmaning. De behöver hitta de bästa sätten att använda sina resurser. Hitta nya arbetssätt, jobba mer teambaserat och använda ny teknik så att vårdplatser frigörs. Äldre patienter kan få en direktinläggning på en geriatrisk vårdavdelning och slipper därmed komma till akutmottagningen, säger Tobias Nässén.