Gamla Essinge Broväg har sedan 2014 anmälts ett 90-tal gånger, flertalet med anledning av att cykelbanan är smal och osäker. Foto: Stefan Källstigen

Kravet: "Säkra cykelbanan på Lilla Essingen innan fler skadas"

Nyligen hämtades en man av ambulans efter att ha ramlat illa på sin cykel på Lilla Essingen, under Essingeleden. En person som blev vittne till händelsen kräver nu att trafikplatsen görs säker. "Det måste åtgärdas innan fler skadas."

  • Publicerad 15:19, 18 aug 2021

Tyvärr har inte den här sträckan högsta prioritet för åtgärder.

Att cykla från Stora till Lilla Essingen innebär en del risker. Över gamla bron är cykelbanan på trottoaren smal, och på mitten går den i vägbanan. Väl över leds cyklister åter ut i gatan, för att runda Primusgatans busshållplats. Efter svängen, under Essingeleden, bär det åter upp på trottoaren igen, upp över en kant.

Där föll en cyklist nyligen och slog sig illa.

– En man missade kanten och ramlade. Vi blev ståendes i två timmar i väntan på ambulans, säger en person som blev vittne till händelsen, men vill vara anonym.

Bara några veckor tidigare kallades ambulans till samma plats med anledning av en annan cykelolycka, berättar personen, vars vän även bröt armen där för något år sedan.

– Det är en skarp sväng in under bron upp över en kant, där kontrasten en solig dag från ljus till mörker försämrar sikten.

Är det här Stockholms sämsta plats att cykla på?

En anmälan har nu gjorts till staden, med förhoppningen att platsen görs säkrare för cyklister. Antingen genom att nivåskillnaden tas bort, eller tydligt märks ut.

– Det måste åtgärdas innan fler skadas.

Anmälts flera gånger

Enligt staden är sträckan ett känt problemområde. Sedan 2014 har ett 90-tal anmälningar av lite olika karaktär, som relaterar till platsen, lämnats in. De flesta rör att cykelbanan är smal och osäker.

– Gamla Essinge Broväg är en del av ett prioriterat cykelstråk, och vi är medvetna om problemet, säger Magnus Johansson, tillförordnad pressansvarig på trafikkontoret.

– Samtidigt är många stråk i stan prioriterade, och tyvärr har inte den här sträckan högsta prioritet för åtgärder.

I dagsläget kan Magnus Johansson inte svara på när eventuella åtgärder kan blir aktuella, då de personer med insyn i frågan är på semester. Han ber att få återkomma med besked så fort de är tillbaka.