VILL HA STÖRRE DEL AV KAKAN. Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) tycker att Stockholm ska prioriteras upp när statliga pengar fördelas. Foto: Stefan Källstigen

Kräver mer pengar till SL-trafiken

Staten måste ta ett ökat ansvar för att rusta och bygga ut kollektivtrafiken i Stockholm. Det anser trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) inför regeringens infrastrukturproposition.

  • Publicerad 05:32, 16 apr 2021

Vi vill markera gentemot staten att här finns brister och behov

I dag, fredag 16 april, väntas regeringen lägga fram sin infrastrukturproposition, där satsningar på vägar, järnvägar och annan infrastruktur för de kommande tolv åren slås fast.

Det handlar om satsningar på 7-800 miljarder kronor.

Det blir också en pott som går till länen.

Mer pengar

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) kräver nu att Stockholm tilldelas pengar för att klara den upprustning och de investeringar som behövs i regionens kollektivtrafik.

– Vi vill markera gentemot staten att här finns brister och behov och att staten måste ta ett steg framåt, säger han.

Region Stockholm har tidigare fått runt 20 procent av kakan, men tilldelningen har minskat på senare år.

– Vi har blivit styvmoderligt behandlade, säger Tamsons.

Elbilar inte nog

Regionen yttrade sig till Trafikverket inför propositionen, och menade då att man inte bara kan luta sig mot en elektrifiering av fordonsflottan för att nå miljömålen, utan pekade på vikten av att satsa på kollektivtrafik och cykling.

Elbilar inte enda lösningen när transporterna ökar

Den som Kristoffer Tamsons nu framhåller som viktigast är att järnvägarna rustas och förbättras, så att pendeltågen kan komma fram snabbt och säkert.

– Systemen behöver trimmas och flaskhalsar byggas bort så att vi kan öka turtätheten. Sen är miljön i och runt många stationer luggsliten, den behöver bli ljusare och tryggare.

Ökat resande

Redan nu rustas och byggs SL-trafiken ut för cirka 80 miljarder kronor, med nya tunnelbanelinjer och stationer. 178 000 nya bostäder ska byggas fram till år 2035, vilket innebär ökat resande, enligt SL.

Trafiknämnden och SL:s styrelse ska nu behandla det yttrande som sedan ligger till grund för regionens fortsatta diskussioner om hur pengarna i länsplanerna ska fördelas.

Här är Tamsons kravlista

Citybanan:

Sedan Citybanan öppnade har resandet ökat. Kapaciteten behöver ökas med fler avgångar i rusningstid. Staten behöver medfinansiera trimningsåtgärder i systemet, upprustning av sträckan Flemingsberg-Östertälje, fyrspår till Uppsala och ombyggnad av bangården vid Märsta station.

Bytespunkter:

Stockholm City/T- centralen, Odenplan, Solna station, Älvsjö, Årstaberg, Flemingsberg, Spånga, Gullmarsplan, Brommaplan med fler större kollektivtrafiknoder behöver byggas om för att klara alla resenärer och för att göra miljön tryggare.

Tvärbanan:

Bristande framkomlighet skapar långa restider på vissa sträckor. Planskilda korsningar skulle öka kapaciteten.

Depåer:

Investeringar i depåer (och spårfordon) har inte varit berättigade till statlig medfinansiering och har därför inte ingått i tidigare länsplaner. Trafikförvaltningen och SL kräver nu en ändring på det.

Roslagsbanan:

Utbyggnaden av Roslagsbanan till City kommer leda till kraftigt förbättrade restider, vilket i sin tur skapar en efterfrågeökning som leder till trängsel och komfortproblem. Samtidigt avlastas behovet av busstrafik till nordostsektorn.

Busstrafik:

Trafikeringen på stråken Tyresö/Haninge mot Gullmarsplan, Värmdö mot Slussen, Vaxholm och Norrtälje mot Danderyds sjukhus/Tekniska högskolan/innerstan samt från Ekerö väntas öka kraftigt. Terminalerna i Gullmarsplan, Solna station, Skärholmen, Liljeholmen, Tekniska högskolan och Brommaplan klarar inte av att hantera ett åkat antal bussar och resenärer i högtrafik. Även mindre terminaler riskerar stora kapacitetsproblem framöver.

Visa merVisa mindre