Nöt eller fläsk? Vad finns egentligen i korven? Kunden kan inte alltid vara säker. Genrebild. Foto: Mostphotos.

Köttfusk avslöjat – lammkorv innehöll fläsk

Lammkorv som innehåller fläsk, älgfärs uppblandad med hjortfärs och chorizokorv med rester av hästkött. Kunder i saluhallarnas delikatessbutiker får inte alltid den vara de betalat för.

  • Publicerad 09:00, 22 okt 2021

Delikatessbutiker i Stockholms stad fuskar och slarvar med sina chark- och färsprodukter. Kunder har fått med sig fläsk och hästkött hem, trots att det stått lamm eller nöt på förpackningen. Andra har köpt älgfärs men fått en vara som till en tredjedel bestått av kronhjortsfärs.

Det visar miljöförvaltningens rapport "Fuskprojekt – DNA i köttprodukter".

– Det är förstås inte bra när produkten inte stämmer överens med innehållsförteckningen. Konsumenter ska få det de betalat för och tror att de har köpt, säger livsmedelsinspektören Erica Fiume.

Hon och flera andra livsmedelsinspektör genomförde fuskprojektet november 2020–mars 2021. De riktade in sig på chark- och färsprodukter och började med att göra 13 stickprover hos tio näringsidkare, i både inner- och ytterstaden. Fem saluhallsbutiker och fem chark- och färstillverkare fick besök.

Viktigt med kontroller

Sex av de 13 proven visade på avvikelser.

– Eftersom det rör sig om stickprov är det svårt att dra procentuella slutsatser om hur det ser ut i hela Stockholm. Men resultatet visar hur viktigt det är att ha kontinuerliga kontroller, både för att förebygga och få bort fusk, säger Lena Björklund-Stoehr, enhetschef vid livsmedelskontrollen, hos miljöförvaltningen.

Hjort, fläsk och häst deklarerades inte

Resultatet från första provtagningen

En saluhallsbutik sålde älgfärs med en tredjedel kronhjortsfärs.

En saluhallsbutik angav att lammkorv bestod av enbart fårkött trots att en tredjedel var nötkött och drygt 7 procent fläsk. Samma butik hade 0,8 procent hästkött i sin chorizokorv, utan att ange det.

En saluhallsbutik hade blandat fläskfärs i sin lammfärsbiff utan att ange det.

En chark- och färstillverkare hade bara fläsk i den kabanosskorv som påstods innehålla både fläsk och nöt. Dessutom sålde man lamm- och nötkorv som även innehöll fläsk, utan att det angavs.

Källa: Miljöförvaltningen

Visa merVisa mindre

Ett etiskt problem

Många i Stockholm väljer bort fläskkött av religiösa skäl. Det är ett etiskt problem om de köper fläsk utan att veta om det, konstaterar rapporten. Dessutom har kunderna betalat för mycket för varorna, när billigare köttråvara blandats i.

– Det är också viktigt för konkurrensen i staden att företagen konkurrerar på lika villkor. Det gör de inte om inte alla gör rätt, säger Erica Fiume.

Hotades med vite

De flesta verksamheter bättrade sig under hot om vite. Vid en uppföljande provtagning fanns problemet med felaktiga innehållsförteckningar bara kvar hos en delikatessbutik, och en ansökan om utdömande av vite skickades till förvaltningsrätten.

– Det viktigaste med projektet är att verksamheterna rättat till felen. Det visar att det här är en metod som ger resultat och som vi vill fortsätta med och utveckla. Den är dock kostsam så den måste planeras noga, säger Lena Björklund-Stoehr.

Hittade kamelkött

Problemet med köttfusk är inte nytt. Tidigare år har man hittat både odeklarerat fläskkött och kamelkött i butikerna.

Däremot är stickprovsmetoden ny. Tidigare jämförde miljöförvaltningen in- och utgående kött hos butiker och tillverkare, i jakt på oförklarliga skillnader. Den metoden var dock väldigt tidskrävande.

Nordiska stjärnkockar till Saluhallen

Lurade kunder. En saluhallsbutik blandade fläskfärs i lammfärsbiffen utan att ange det. Genrebild. Foto: Mostphotos