Redan nästa sommar ska över 200 nya elbussar kunna tas i trafik i Söderort, Huddinge och Botkyrka.

Brådskan att få klart de nödvändiga laddplatserna gör att SL nu accepterar en prislapp för att bygga om bussdepåerna i Nyboda och Gubbängen som ligger mer än 100 procent över vad som budgeterades för projektet i januari förra året.

Hundra miljoner mer

Istället för 92,8 miljoner blir priset nu 197,5 miljoner, vilket godkändes av Trafiknämndens politiker på onsdagen.

"Då projektet har en skarp tidsdeadline på grund av att anläggningen måste stå klart augusti 2024 så behövde tilldelning ske så entreprenadarbetena kunde starta", skriver trafikförvaltningen i beslutsunderlaget.

Ingen av anbudsgivarna höll sig inom budgetramen. Inflationen och de ökade material- och leveranskostnader som följt av Ukrainakriget har spelat en stor roll, enligt förvaltningen.

Fler depåer på gång

Och detta handlar bara om de två första av totalt elva bussgarage som ska byggas om under de kommande årens elektrifiering, för en summa som idag uppskattas till 1,2 miljarder kronor.

Utöver depåerna i Nyboda och Gubbängen inleds nu upphandling av elektrifierade depåer i Jordbro, Tyresö, Handen och Ösmo. Där räknar förvaltningen med en fördyrning på 159 miljoner mot tidigare prognoser – också det mer än en fördubbling.

Har kalkylerat för lågt

Som förklaring anger trafikförvaltningen helt enkelt att man tidigare kalkylerade för lågt, med tanke på "den ökande inflationen och omvärldsfaktorer som påverkat materialpriser och leveranskostnader"

I ytterligare en senare fas ska depåerna i Frihamnen, Kallhäll, Södertälje, Tomteboda och Fredriksdal elektrifieras, till en preliminär prislapp på 664 miljoner.

Trafikförvaltningen tror det finns en större chans att dessa kommande investeringar kan hålla sig inom budgeten.

– Kalkylerna tar med den kunskap och erfarenhet vi har idag, eftersom vi har flera depåer i produktionsfas. Det kan självklart bli en liten fördyrning i slutänden men det kommer i så fall att handla om enstaka procent, säger Claes Keisu på SL:s presstjänst.

Slutbråkat: Nu lossnar det för elbussarna

Bussjättarna Keolis och Nobina slutar sätta käppar i hjulen för varandra och lägger ner striden om vem som ska köra buss i åtta av länets kommuner. "Alla är glada, nu kan vi påbörja elektrifieringen i stor skala", säger Nobinas presschef David Erixon.

Inom cirka ett och ett halvt år kommer det mesta av busstrafiken i Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka, Söderort, Bromma, Sundbyberg, Solna och Sollentuna att ersättas med elbussar.

Det blir konsekvensen av att trafikoperatören Keolis i förra veckan beslöt att inte fortsätta överklaga den stora bussupphandling för de södra länsdelarna som konkurrenten Nobina hade vunnit nästan två år tidigare.

"Alla är glada"

Därmed drar Nobina nu tillbaka det överklagande som man skickade in i början på maj, riktat mot den upphandling som Keolis nyligen tog hem för de norra länsdelarna.

– Jag tror att vi alla är glada över att vi nu kan lägga fokus på att starta den trafik som stockholmarna behöver. Nu kan vi i stor skala påbörja den elektrifiering vi har väntat på, säger David Erixon, presschef på Nobina.

David Erixon, presschef på Nobina.

David Erixon, presschef på Nobina.

Johan Töpel

Trafikstart för Bromma, Sundbyberg, Solna och Sollentuna ska ske i augusti 2024. För Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka och Söderort är tidsplanen ännu inte spikad. Om beslutet inte hade överklagats skulle dessa elbussar ha varit i trafik redan i april 2023.

Bussdepåer byggs om för eldrift

– Generellt brukar det ta mellan ett och ett och ett halvt år från att man skriver kontrakt till trafikstart, säger David Erixon.

Nu i veckan tog också Region Stockholms trafiknämnd beslutet att starta ombyggnaden av bussdepåerna i Råsta och Lunda för att möjliggöra eldriven busstrafik. Sammanlagt 255 bussar ska kunna laddas på de två depåerna. Investeringen kostar knappt 200 miljoner kronor. Tidigare i år har motsvarande beslut tagits för bussdepåerna i Nyboda och Gubbängen.

Stockholms län ligger långt efter Västra Götaland och Skåne när det gäller elbussar. Idag drivs bara 1 procent av SL-bussarna på el, 85 procent drivs på biodiesel och 12 procent på biogas.

Turerna som blockerat elbussarna

För snart två år sedan vann Nobina SL:s upphandling om att driva busstrafiken i Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka och Söderort. Den största delen av trafiken ska skötas med hjälp av först 190 och senare 300 nya elbussar, enligt upphandlingen.

Men konkurrenten Keolis överklagade först till Länsrätten och därefter Kammarrätten, vilket under lång tid har blockerat SL:s planerade elektrifiering av bussflottan.

När Keolis nu i april 2023 tilldelades SL-trafiken i Solna, Sundbyberg, Sollentuna och Bromma – där kravet är att 80 procent ska drivas med elbussar – valde Nobina att i sin tur överklaga det beslutet. Men Nobina lovade att dra tillbaka sitt överklagande om Keolis skulle förlora Kammarrätten.

Den 9 maj beslöt Kammarrätten att avslå Keolis överklagande. Den 19 maj meddelade Keolis att man avstår från att driva överklagandet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket gör att Nobina drar tillbaka sitt eget överklagande.

Källa: Mitt i

Upphandlingen av 300 elbussar till Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka och Söderort blev egentligen klar redan 2021. Först nästa höst kan trafiken komma igång, efter flera överklaganden.

Upphandlingen av 300 elbussar till Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka och Söderort blev egentligen klar redan 2021. Först nästa höst kan trafiken komma igång, efter flera överklaganden.

Emilia Öije Bergqvist

Slutbråkat: Nu lossnar det för elbussarna

Jättarna slutar sätta käppar i hjulet för varandra ✔ Områdena som påverkas