Hög trafik, många skyltar och mycket tutande. Trevägskorsningen Årstavägen/Åmänningevägen upprör boende i området. I en lokal Facebookgrupp skriver flera personer att de upplever korsningen som otrygg och trafikfarlig samt att tutandet från bilförare stör vardagen i närområdet.

En av dem är Daniel Holmén som bor i närheten av korsningen och passerar den nästan varje dag.

– Folk kör som galningar i korsningen och jag kan nästan förstå dem. Det är så oklart vad som gäller. När jag går igenom korsningen är jag alltid väldigt försiktig.

Han förklarar att han tror att ett stort problem med korsningen är att den har skyltats om flera gånger, bara sedan mitten av juli.

– När jag själv kör igenom korsningen så känner jag hur oklart det är med all skyltning. Och nu känns det som att de bara experimentera med alla skyltar som sätts dit och tas bort.

Omskyltad av misstag

När Mitt i når trafikkontoret förklarar de att korsningen skyltades om senast för tre veckor sedan. En omskyltning som de menar att de själva inte beställt.

– Någon hade flyttat skylten för väjningsplikt till Åmänningevägen samt målat upp hajtänder i asfalten, vilket inte följer den nu gällande lokala trafikföreskriften. Vem denne någon är vet vi inte, säger Ulrika Persson, enhetschef för trafikplanering vid trafikkontoret.

Hon förklarar att trafikkontoret inte är på det klara med vem som är ansvarig för den felaktiga omskyltningen. Hon berättar också att de inte har någon ambition att utreda det eller polisanmäla händelsen.

Den felaktiga omskyltningen ska nu vara åtgärdad. Men de boendes missnöjde består. Trots det har trafikkontoret inga framtidsplaner för korsningen.

–  I dagsläget har vi ingen trafiksäkerhets- eller framkomlighetsåtgärd planerad, säger Ulrika Persson.

Vad kan ni säga till oroade boende i området?

– Vi är medvetna om att korsningen är en av alla korsningar som har blivit mer trafikerad och att en annan utformning skulle kunna ta hand om trafiken på ett bättre sätt. Eventuellt gör vi en närmare studie av korsningen under detta eller nästa år för att se om det skulle kunna bli aktuellt med någon åtgärd.