Föräldern Josefin Anrog, med barn på förskolan Bikupan i Tullinge, hade förberett ett tal till Botkyrkas skolpolitiker. Men känslorna blev för starka och hennes make, Sebastian Hörnell, fick ta till orda i hennes ställe.

– Det här ligger inte i linje med barnens bästa. Det finns ingen fördel för barnen att byta förskola, utan bara flera försämringar. Vissa saker måste få kosta, som barnens välbefinnande, säger han.

Pappan Sebastian Hörnell hade förberett ett tal som han höll för Botkyrkas skolpolitiker.

Pappan Sebastian Hörnell hade förberett ett tal som han höll för Botkyrkas skolpolitiker.

Albin Tingstedt

Tillsammans med flera andra föräldrar till barn förskolorna Bikupan och Skogsbacksgårdens förskola i Storvreten hade de samlats på Tumba gymnasium inför utbildningsnämndens sammanträde i tisdags kväll där politikerna skulle fatta beslut om framtiden för de både förskolorna.

Romi Zalazar, som har ett barn på Skogsbacksgårdens förskola, var noga med att säga till politikerna att hon har förståelse för att det kan bli en bra förändring i slutändan, men att det har skötts på fel sätt.

– Det här förslaget är alldeles för stort för att ge till föräldrar på så kort tid. Man känner sig nedtrampad. Visst, vi får komma hit och uttrycka våra synpunkter, men vi känner oss inte hörda. Ni kommer väl ta beslutet ändå? säger hon.

Starkt politiskt motstånd

Efter frågestunden var det dags för nämndsammanträdet. Alla föräldrar som var med på frågestunden stannade kvar för att höra beslutet.

Den politiska debatten pågick i nästan en timme.

– Befolkningsökningen har tvärnitat. Det får konsekvenser som ett vikande elevunderlag på för- och grundskola och då behöver vi gå ned i lokalutnyttjande. Tomma platser kostar pengar som kan användas för att utveckla kvaliteten i verksamheten i stället, säger Willy Viitala (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden i Botkyrkas presidium. Aday Bethkinne (KD), första vice ordförande, Willy Viitala (M), ordförande och Yasemin Ergül (S), andra vice ordförande tog alla emot vårdnadshavarnas frågor.

Utbildningsnämnden i Botkyrkas presidium. Aday Bethkinne (KD), första vice ordförande, Willy Viitala (M), ordförande och Yasemin Ergül (S), andra vice ordförande tog alla emot vårdnadshavarnas frågor.

Albin Tingstedt

– Vi är överens om att våra pengar ska gå till barnen och inte tomma skolplatser: Men vår uppfattning är att det saknas en närmare analys av hur området påverkas av beslutet och det saknas en analys kring det som vårdnadshavarna har lyft, sa Yasemi Ergül (S) under sammanträdet.

– Samråd med vårdnadshavare är viktigt utifrån kommunallagen. Det tror jag att man har missat, eller så har det inte funkat, sa Bekir Uzunel (V).

S, V, MP och L röstade för att utreda förslaget ytterligare. Men förgäves. Det politiska styret beslutade att stänga förskolorna Bikupan och Skogsbacksgårdens förskola till sommaren.

"Pengar är viktigare"

En djup suck hördes från åhörarbänken. Nämndordföranden kallade till paus. Vårdnadshavarna lämnade salen – ingen av politikerna ville möta dem. De blev kvar i salen.

– Jag förstår. Jag gör det verkligen. Men sättet som man lägger fram det här förslaget på... Så gör man inte. Det är ett övertramp. Det finns ingen respekt för våra barn. Pengar är tydligen viktigare än dem, säger en uppgiven Romi Zalazar.

Hennes son kommer inte få en höst på Skogbacksskolans förskola. En tår letar sig ned för Romis kind.

Två förskolor i Botkyrka riskerar stängning – 86 barn berörs

Förskolorna Bikupan i Tullinge och Skogsbackskolans förskola i Storvreten kan behöva lägga ned till sommaren. Anledningen är att det är för många lediga förskoleplatser i kommunen.

700 platser ekar tomma i Botkyrkas förskolor – och fler förväntas det bli med ett sjunkande elevantal över de kommande åren.

För att få bukt med det har kommunens tjänstemän föreslagit att lägga ned två förskolor: Bikupan i Tullinge med 33 barn och Skogsbackskolans förskola i Storvreten med 53 barn. De stänger i så fall till sommaren.

– Det handlar om att barnantalet har sjunkit kraftigt och det finns extra många tomma platser i Tumba och Tullinge. Vi ser också att denna minskning kommer att fortsätta, säger Sara Dahl, verksamhetschef för förskolan vid Botkyrka kommun.

Fler nedläggningar kan bli aktuellt

Beslut i frågan förväntas klubbas i april när utbildningsnämnden sammanträder. Inför det kommer samråd med berörda vårdnadshavare att hållas där man samlar åsikter och röster. Även personal på de berörda förskolorna ska också tas i beaktning, lovar nämndens ordförande Willy Viitala (M).

Willy Viitala (M), ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka.

Willy Viitala (M), ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka.

Emilia Öije Bergqvist

– Inget är beslutat. Förslaget tittar på vilka förutsättningar som är den bästa vägen framåt, men det måste ske i samråd med föräldrar, personal och den politiska oppositionen, säger han.

Det kan bli aktuellt att lägga ned eller slå samman fler förskolor, även utanför Tullinge och Tumba. Just nu pågår en översyn av nyttjandet av alla kommunens lokaler, men än så länge har kommunens politiker eller tjänstemän inte landat i något beslut. En befolkningsprognos väntas också landa inom kort, som också spelar in.

– Det handlar inte om att fylla alla lediga platser. Vi måste ha luft i systemet på några hundra platser i beredskap ifall det blir nedläggning av friskolor. Men pengar ska inte sticka i väg på saker som hade kunnat läggas på att utveckla den pedagogiska verksamheten, säger Willy Viitala.

Två förskolor blir fulltaliga

Totalt berörs nästan 86 barn av de hotande nedläggningarna. Barnen på Bikupan är tänk att flyttas till Sörgårdens förskola och barnen på Skogsbackskolans förskola till Opalen. Ingen personal sägs upp, utan de följer med i flytten.

Resultatet blir att Sörgården och Opalen blir fulltaliga.

Om förslaget går igenom försäkrar Sara Dahl att en övergång till de nya förskolorna ska gå smidigt till. Bland annat skulle barngrupperna besöka de nya förskolorna och vårdnadshavare skulle också bjudas in. Ambitionen är att flytta barnen i sina nuvarande grupper med sina pedagoger.

– Det viktigaste för oss är att processen sker nära familjerna som berörs så att den blir så trygg som möjligt. Vår erfarenhet av tidigare övergångar är att det kan upplevas svårare i början men att det har blivit väldigt bra, säger Sara Dahl.

Det handlar inte om att fylla alla lediga platser

Förskolan Bikupan i Stendahlsområdet i Tullinge är en av två förskolor som stänger till sommaren.

Förskolan Bikupan i Stendahlsområdet i Tullinge är en av två förskolor som stänger till sommaren.

Angie Gray

Två förskolor i Botkyrka riskerar stängning – 86 barn berörs

Förskolorna Bikupan i Tullinge och Skogsbackskolans förskola i Storvreten kan behöva lägga ned till sommaren.

Föräldrar: Oro för barnen om förskolan läggs ned

Två förskolor i Botkyrka riskerar nedläggning till sommaren. Men hoppet lever hos föräldrar till påverkade barn om att politikerna ska dra tillbaka förslaget.

– Jag hoppas att man inser vikten av att behålla små förskolor, säger föräldern Josefin Anrog.

Förra veckan, så fort det blev känt att förskolorna Bikupan i Tullinge och Skogsbacksskolans förskola i Storvreten är nedläggningshotande, började föräldrar till berörda barn att organisera sig i protest.

En av dem är Josefin Anrog. Hennes två barn Otto och Maja går båda på Bikupan. Familjen är nyinflyttade i området och Otto hade bara ett halvår tidigare skolats in i förskolan när beskedet om den eventuella nedläggningen slog ned.

– Nu riskerar han behöva göra det igen. Vi valde Bikupan för att den är liten, lokal och har gott rykte, säger hon.

Hon har ännu inte berättat för sina barn att deras förskola kan behöva stänga till sommaren.

– Jag hoppas att man skrotar förslaget och inser vikten av att behålla små förskolor. De bidrar till barns lärande och den pedagogiska verksamheten. Det är något att vara stolt över, säger hon.

"Barnens välmående ska komma först"

Vid grindarna till Bikupans förskola står fler föräldrar som är kritiska mot nedläggningsförslaget.

– I förskolan är det barnens välmående som ska komma först. Det gör det inte med ett sånt här förslag, säger Josefine Fridh.

Hon berättar att hennes treåriga dotter har haft det tufft med inskolning för att hon är rädd för nya vuxna. Men nu, tre månader senare, har hon tillit för de vuxna på Bikupan.

Kommunen hävdar att om flytten blir av ska den ske i så stor utsträckning som möjligt i de nuvarande barngrupperna med tillhörande pedagoger. Men det räcker inte för Josefine Fridhs dotter.

– För oss skulle det inte spela någon roll. Hon kommer fortfarande vara i närheten av andra, okända, pedagoger. Så det underlättar inte alls, och det känns inte bra, säger hon.

Många åsikter

Josefin Anrog rotar fram en lapp ur jackfickan. Med andra föräldrars åsikter som inte kunde närvara nu på morgonen, berättar hon.

Långt ifrån alla föräldrar som ville uttrycka sitt missnöje med den eventuella nedläggningen som kunde närvara den här morgonen. Deras åsikter hade Josefin Anrog i stället samlat på flera A4-sidor. Här tillsammans med föräldern Josefine Fridh (t.h).

Långt ifrån alla föräldrar som ville uttrycka sitt missnöje med den eventuella nedläggningen som kunde närvara den här morgonen. Deras åsikter hade Josefin Anrog i stället samlat på flera A4-sidor. Här tillsammans med föräldern Josefine Fridh (t.h).

Albin Tingstedt

– Det är återkommande att föräldrarna vill ha en liten och trygg förskola för sina barn och hur det här förslaget strider mot principen om barnens bästa, säger hon och fortsätter:

– För det här är inte för barnens bästa. Man säger att barnen får nya och fina lokaler... Men som att vi bryr oss? Vi bryr oss om att de är trygga här, har roligt här, lär sig här och de är lyckliga här. Nu vill man utsätta dem för en flytt som inte på något sätt gör att våra barn får det bättre i vardagen.

Lämnar kommunala förskolan

Även i Storvreten bubblar känslorna kring att en av områdets förskolor hotas av nedläggning.

Carolina Estrella har en 4-årig dotter på Skogsbacksskolans förskola, och hon upplever att beslutet att lägga ned förskolan är så gott som redan taget.

– Jag har mejlat ansvarig politiker för att berätta hur dåligt det här beslutet är, men han vill inte träffa oss. Bara precis innan mötet där beslutet ska tas, och då är det ingen tid att påverka.

Hon har därför ansökt om en förskoleplats på en privat förskola åt sin dotter. Det tar emot, menar Carolina. För både hon och dottern hade det bra med Skogsbacksskolans förskola.

– Det är en liten förskola och tryggt. Barnen är nära personalen, även de som inte jobbar på min dotters avdelning. Men den psykosociala tryggheten är värd jättemycket och det kan den här kommunen inte ge.

Botkyrkas skolpolitiker väntas ta beslut i frågan i april. Om förslaget klubbas kommer förskolorna att stänga till sommaren.

Det här är inte för barnens bästa

Förslaget

Förskolan Bikupan i Tullinge och Skogsbacksskolans förskola i Storvreten läggs ned.

I stället flyttar barnen från Bikupan till Sörgården och barnen Skogsbacksskolans förskola flyttar till Opalen.

Totalt omfattas 33 barn i Tullinge och 53 barn i Storvreten. Resultatet blir att Opalen och Sörgårdens förskolor blir fulltaliga.

Källa: Botkyrka kommun

Josefin Anrog har inte berättat för sina barn Otto och Maja om att deras förskola kan behöva stänga till sommaren, och att de måste byta förskola till den större Sörgården till hösten.

Josefin Anrog har inte berättat för sina barn Otto och Maja om att deras förskola kan behöva stänga till sommaren, och att de måste byta förskola till den större Sörgården till hösten.

Albin Tingstedt

Föräldrar: Oro för barnen om förskolan läggs ned

Nedläggningshotade förskolornas framtid i Botkyrka väntas tas beslut om i april