Det var tidigare i januari som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) nekade Järfälla kommun tillstånd att kamerabevaka två gågator i kommunen.

– Det här handlar om en av kommunens hotspots, nere vid Jakobsbergs centrum. Det är dels uppgången från pendeltåget samt vid det gamla kommunhuset, säger kommunens säkerhetschef Alexander Rajsic.

I dag har polisen sina övervakningskameror där med anledning av den öppna drogscen som tidigare har funnits där.

– I dag är det mycket lugnare, och det kan föranleda att polisen vidtar vissa åtgärder. Vi vill att platsen fortsatt ska vara trygg och har därför ansökt om egna kameror.

Övervakning bara nattetid

I kommunens första ansökan gällde tillståndet veckans alla dagar – dygnet runt. I det nya överklagandet har kommunen justerat tillståndet till att enbart gälla mellan klockan 20.00 fram till 04.00 – och att enbart polisen får tillgång till det inspelade materialet.

IMY ville neka överklagan helt och hållet, med samma motivering som tidigare. Det vill säga att kameraövervakning på platsen inte väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Men förvaltningsrätten menade att kommunens justeringar var så omfattande att IMY måste göra en helt ny bedömning av ansökan.

Tror du att IMY ändrar sin uppfattning?

– Det vet vi inte, men det var positivt att förvaltningsrätten ville att det skulle omprövas och att IMY skulle titta på det igen. Det är inte alltid de gör det.

Kommunen har även en annan ansökan om kamerabevakning vid infartsparkeringen vid Welcome Hotel.