Sträckan mellan Nynäsvägen och Söderbyleden på Torfastleden var avstängd i två veckor. Det efter att höjda nivåer vatten i diken gjort att trummor under vägen satts igen av löst material och lett till att asfalten kollapsat.

Men nu meddelar kommunen att vägen är öppen igen för bilar, cykel- och gångtrafik. De hade tidigare planerat att öppna vägen på fredagen men då slutarbetet gick snabbare än beräknat öppnade vägen redan under torsdagseftermiddagen.

Efter händelsen inledde kommunen en utredning för att se vad som orsakade kollapsen.

Enligt Kristina Petterqvist, avdelningschef park och teknik vid Haninge kommun, förväntar de sig ha rapporten kring utredningen färdig i slutet av nästa vecka.