Vardagsmorgon vid 7.30–8-tiden. Många av de 600 eleverna på Internationella Engelska skolan (IES) vid Travgatan nära Marabou promenerar till skolan. Ett hundratal cyklar, en del åker buss och många får skjuts med bil. Förra året sänktes hastigheten till 30 kilometer i timmen utanför skolan.

– Det som skapar problem på morgonen är att det är många bilar som kommer samtidigt och lämnar sina barn. När man svänger in på vår parkering finns ett övergångsställe som man som bil korsar, säger rektor Jonas Hård.

Han berättar att de som går och cyklar passerar övergångsstället vid Smedbyvägen/Travgatan och när bilarna svänger av mot skolan kan problem uppstå.

I början av september blev en yngre elev påkörd av en bil – dock utan allvarliga skador. Men den tidvis kaosartade trafiksituationen kring skolan hamnade återigen i fokus.

Många har reagerat

Många har även reagerat i en lokal Facebookgrupp. ”Det var bara en tidsfråga innan något sådant skulle hända. Har förbjudit mina barn att cykla den vägen till skolan sedan IES flyttade dit, fullständigt kaos varje dag med alla bilar som ska in och ut…”. En annan efterlyser både fartkameror och farthinder och en tredje skriver: ”Det har ju varit kaos kring parkeringen där sedan skolan startade. Hoppas verkligen man kan hitta en bättre lösning.”

Rektorn har tills vidare tagit ett ”hands on”-grepp på problemet.

– Jag tillsammans med min ledningsgrupp står ute på morgonen i lysgula IES-jackor för att skapa trygghet vid vår infart. Vi har i dag en bra dialog med kommunen gällande vår infart till skolan, säger Jonas Hård.

Ordförande i teknik- och fastighetsutskottet, Roland Storm (VB), är väl medveten om problemet.

– Infarten/utfarten trafikeras av skolans personal och föräldrar. Kommunen kommer att se över skyltningen vid utfarten och hur infarten är konstruerad. Trafikmängden in till området har ökat kraftigt efter skolans tillkomst och vi ser över om in/utfarten kan förbättras tekniskt.

Kontakt om åtgärder

Enligt Roland Storm har kommunen haft flera kontakter med rektor på IES om åtgärder. Bland annat klipps buskage ner vid utfarten, med skolans tillåtelse.

– Dessutom ser vi över om inte hastighetsdämpande bommar bör sättas upp där gång-och cykelvägen korsar infarten. Cyklister och elsparkcyklister kommer ofta i väldigt hög fart och är i sig en olycksrisk för skolbarnen och andra gående.

Men infarten till skolan, och ytan där föräldrarna släpper av sina barn, är enligt Roland Storm alldeles för liten och ytterligare parkeringsyta önskvärd.

Frågan om parkeringen har skolledningen tagit upp med Marabous ägare – dock utan större framgång.

– Vi har varit i kontakt med Mondelez kring att få nyttja parkering till vår personal så att flera vårdnadshavare skulle kunna nyttja våra parkeringsplatser, men detta har tyvärr inte gått att ordna, säger Jonas Hård.

– Vi har varit i kontakt med Mondelez kring att få nyttja parkering till vår personal så att flera vårdnadshavare skulle kunna nyttja våra parkeringsplatser, men detta har tyvärr inte gått att ordna, säger Jonas Hård.