Klubbat: Kaj med höghus i Marievik

Omvandlingen av Marievik rycker närmre. I torsdags klubbade stadsbyggnadsnämnden detaljplanen som bland annat rymmer 960 bostäder. Högsta huset får 32 våningar.

  • Publicerad 10:58, 13 nov 2020

I dag finns mest kontor i Marievik – området mellan Liljeholmskajen och Liljeholmsbron. I framtiden blir det annorlunda. Stockholms stad har ambitionen att förvandla området till en "tät, levande och upplevelserik stadsmiljö", med både bostäder och arbetsplatser.

Därför ska 960 bostäder byggas. Dessutom blir det tre nya förskolor med totalt tolv avdelningar, 27 000 kvadratmeter nya kontors- och verksamhetslokaler och 4 900 kvadratmeter park.

I torsdags klubbade stadsbyggnadsnämnden detaljplanen.

– Det här beslutet innebär att vi kommer att skapa ett attraktivt område som är väl anpassat för människor i alla skeden av livet. Planeringen öppnar upp för såväl barnfamiljer som för äldre, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M). 

Kritik mot höghusen

Arbetet med att omvandla området startade för nära tio år sedan. Planerna har mötts av kritik, bland annat för att man vill bygga så tätt och för att höghusen kraftigt förändrar stadsbilden.

Flera ändringar har sedan gjorts, men det blir ändå flera riktigt höga hus. De lägsta får 6 våningar, det högsta 32. De högsta husen har dock flyttats så att de inte ska skugga badplatsen vid Tanto på sommaren.

Brygga och bad

Kajen ska också byggas om. Det blir både nya bryggor och en ny badplats. Dessutom ska man förbereda för en hållplats för en pendelbåt, i fall en sådan blir av i framtiden.

– Området längs med kajen kommer att utvecklas till ett tryggt och livfullt promenadstråk, som dessutom kompletteras med en ny badanläggning. Sammanfattningsvis ett väldigt bra förslag som kommer lyfta hela Liljeholmen, menar Joakim Larsson.

Stor vikt läggs också vid att det ska finnas servicelokaler i botten på bostadshusen. Detta för att kaféer, restauranger och annan service ska göra stadsdelen levande.

Ny vy. Så här kan vyn över Marievik ut runt 2030, från Södermalm. Visionsbild. Foto: Illustration JM/Sightline

Vy från Tantolunden över det framtida Marievik. Visionsbild. Foto: Illustration JM/Sightline

Tio års byggande väntar

Kommunfullmäktige väntas klubba den nya detaljplanen i slutet av året eller i början av 2021. Sedan dröjer det tio år innan jätteprojektet är färdigbyggt.

Ungefär 50 000 kvadratmeter kontorslokaler och ett parkeringshus rivs för att ge plats åt den nya bebyggelsen.