I och med beslutet kommer höstens blivande förskoleklass erbjudas plats på Vendelsömalmskolan medan årskurs 1-6 erbjuds plats på Vega skola till hösten.

– Det känns jättetufft. Framför allt eftersom de inte kom ut med information om hur framtiden ser ut, speciellt för oss som nu får barn på två olika skolor. Jag vet inte hur mycket de tar till sig för att hjälpa oss så att det blir tryggt för oss och barnen, säger föräldern Sandra Rosin.

Sandra Rosin, två fr. v, har två barn som påverkas av onsdagens beslut. Här tillsammans med andra berörda föräldrar utanför skolan i förr veckan.

Sandra Rosin, två fr. v, har två barn som påverkas av onsdagens beslut. Här tillsammans med andra berörda föräldrar utanför skolan i förr veckan.

Anna Ludvigsson

För henne är frågorna många kring logistiken, om hon eventuellt behöver gå ner i tid på jobbet för att hinna till båda skolorna. Hon vet inte än om de ska ansöka om byta till annan skola eller inte.

– De tycker att man ska gå vägar till skolan utan belysning som jag som vuxen inte går själv när det är mörkt. Och alla får söka om skolskjuts individuellt, de har inte varit särskilt hjälpsamma. Allt är väldigt dåligt skött och det spekuleras mycket om varför man har tagit det här beslutet.

Föräldrar och andra Söderbybor hade samlat in 1500 namn mot beslutet. Enligt Sandra Rosin ser flera föräldrar nu över möjligheten att överklaga beslutet.

– Det finns liknande fall där man har tagit hjälp av barnkonventionen för att vända sådana här beslut.

Sverigedemokraterna röstade för

Samtliga partier i Haningealliansen (M, L och KD) röstade för beslutet, som grundar sig i att skolan gått back ekonomiskt och haft tomma platser.

– Det är klart att det är jättetråkigt att behöva lägga ner en skola. Det är inget bra eller dåligt men nödvändigt, säger kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M).

För att få majoritet för beslutet krävdes Sverigedemokraternas stöd. De röstade för beslutet men inkom med ett särskilt yttrande, som även gått ut till de föräldrar som har hört av sig till dem.

– Vi är inte positiva till beslutet men vi ser det rationella när skolan går back och elevunderlaget är dåligt. Det är väldigt tråkigt men tyvärr måste det bli så här. Jag blir irriterad att det fått gå så här långt. Varför har man inte tagit tag i det här i tidigare styret? säger Christian Lindefjärd (SD).

Enligt Christian Lindefjärd (SD) lämnade partiet på mötet in ett ledamotinitiativ om säkra skolvägar mellan Norra Söderby och Vega skola, om att säkerhetställa vägen för de barn som nu måste gå.

Enligt Christian Lindefjärd (SD) lämnade partiet på mötet in ett ledamotinitiativ om säkra skolvägar mellan Norra Söderby och Vega skola, om att säkerhetställa vägen för de barn som nu måste gå.

Olof Holdar/Haninge kommun

De är dock kritiska till hur ärendet har hanterats. Dels för att informationen gått ut till föräldrar precis inför påsklovet, dels för att information kom ut till övriga partier sent.

– Jag fick informationen på sociala medier initialt, jag ska inte behöva läsa det så. Det är helt fel att det har gått ut på skärtorsdagen. Informationen har varit dålig och jag förstår föräldrarnas synpunkter, frågan kunde ha hanterats mycket bättre, säger Christian Lindefjärd.

Oppositionen kritisk

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej till förslaget.

– Det här beslutet går rakt emot vad det politiska styret har menat att de vill arbeta för – att Haninge ska vara en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv kommun. Och Sverigedemokraterna ställde sig i ledet, säger oppositionsråd Meeri Wasberg (S) och fortsätter:

– Hanteringen är under all kritik med den totala nonchalans man visar mot föräldrar och barn.

Oppositionens främsta kritik är att de inte fått ta del av information om huruvida några andra alternativ har utretts.

– Hade vi fått det så hade man kanske haft mer förståelse för beslutet.

Går ni vidare med det här på något sätt?

– Vi har noterat att det finns ett antal föräldrar som vill överklaga beslutet. Vi anser fortfarande att frågan om en F-3 skola bör utredas och kommer driva den frågan.

Meeri Wasberg (S) är kritisk till hantering och bristande information kring utredningar om eventuella alternativ.

Meeri Wasberg (S) är kritisk till hantering och bristande information kring utredningar om eventuella alternativ.

Mostphotos

Evakueringslokaler

Båtmansskolans personal ska erbjudas att följa med klasserna till Vega skola, skriver kommunen på sin hemsida.

På måndagens informationsmöte närvarade Sven Gustafsson (M) när utbildningsdirektören pratade med de föräldrar som får barn placerade i olika skolor.

– Det är nu processen börjar och utbildningsförvaltningen måste ha bra kommunikation med dem. Jag förutsätter att de får så god hjälp som möjligt. Men många föräldrar har nog redan landat i det här. Sedan är det viktigt att alla hjälps åt så att inte barnen påverkas, att få barnen att förstå att de kommer gå i en ny skola som kommer vara bra, säger Sven Gustafsson.

Kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M) menar att det nu är upp till bevis att beslutet är rätt.

Kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M) menar att det nu är upp till bevis att beslutet är rätt.

Anna Ludvigsson

Vad händer med skollokalerna nu?

– Det vi vet i dag är att de går tillbaka in i lokalbanken och försvinner ur pengsystemet. Vi har tagit bort de här lokalkostnaderna vilket leder till en kraftigt förbättrad ekonomi för kommunen.

Han säger att lokalerna kan användas som evakueringspaviljonger när andra skolor i kommunen behövs renoveras. Bland annat är Runstensskolan och Brandbergsskolan i behov av renovering, dock är inget beslut taget.

– Men på sikt vet jag inte vad skolan kommer att användas till.

Finns det några planer på att kommunen ska sälja skolan?

– Det är inga konstigheter att skolkoncerner hör av sig till kommunen när en skola läggs ner. Men vi har ett stort överskott på skolplatser i den här delen av Haninge. Om det skulle öppna en friskola så skulle vi fortsatt ha ett överskott, jag tror inte det är en väg att gå. Jag kommer lyssna på alternativ men det är inte troligt.

Sven Gustafsson menar att det nu är upp till kommunledningen att visa att deras beslut är rätt.

– Om det här genererar bättre ekonomi för kommunen så måste vi visa att det blir fler lärare och bättre utbildning. Och att det blir tryggt både i skolan och på skolvägarna dit, annars har vi misslyckats.