Skenande elpriser, höjda räntor och hög inflation. Som lök på laxen blir det extra stora hyreshöjningar.

Parterna har stått lång ifrån varandra i årets förhandlingar. Hyresvärdarna vill ha täckning för sina ökade kostnader, medan Hyresgästföreningen menar att många hyresgäster redan drabbas hårt av det ekonomiska läget.

Huge och Hyresgästföreningen är nu överens om hyrorna för 2023. Hyreshöjningen landar på 4,2 procent och gäller från den 1 mars 2023 och i tio månader framåt.

För den som har en hyra på 8 000 kronor innebär det en hyreshöjning med 340 kronor i månaden.

– Det senaste årets höga inflation med stora kostnadsökningar för energi, livsmedel, byggmaterial, tjänster och räntor påverkas oss alla, så även Huge. Höjningen täcker inte våra kostnadsökningar, vilket utmanar oss i att effektivisera verksamheten och vända på varje krona, säger Huges vd Karin Strömberg Ekström i ett pressmeddelande.

Huge yrkade i utgångsläget på en hyreshöjning med 8,9 procent.

– Det hade behövts för att underhålla fastigheterna och renovera cirka 500 lägenheter om året, säger Karin Strömberg Ekström.

Höjd hyra för parkering

Förra året höjdes hyran med 1,8 procent. Hyresgästföreningens utgångspunkt var att höjningen skulle landa på mellan 2 och 3 procent 2023.

– Det har varit extremt tuffa förhandlingar i år, det har varit ett unikt läge. Vi tycker att det här är rimligt under den situation som är. Det viktigaste för oss har varit att undvika att hyran höjs retroaktivt, säger Susanne Edberg, ordförande i Hyresgästföreningen i Huddinge.

Överenskommelsen gäller för hela 2023 – men höjningen genomförs från 1 mars. Det innebär att hyresgästerna inte behöver betala höjningen för januari och februari.

I samband med hyresförhandlingarna har det även beslutats om höjda hyror för garage- och parkeringsplatser.

– Det har kommit ett hyresnämndsbeslut om marknadsvärdet på parkeringsplatser som visar att Huge legat långt under det. Huge begärde ny hyra enligt marknadsvärdet från 1 mars, men vi har nu sett till att höjningen införs stegvis under tre år, säger Susanne Edberg