Tensta gymnasiums lokaler har stått tomma sedan 2019. Trots många försök har Stockholm stads skolfastighetsbolag, Sisab, inte lyckats att hitta nya hyresgäster.

Idéerna om vad man skulle kunna göra med byggnaden har däremot varit många. Stockholms stad önskade bland annat att biståndsmyndigheten Sida skulle kunna flytta dit, något som inte blev av. Även kontorslokaler eller ny skolverksamhet har varit på tal, utan framgång.

Och i april tidigare i år meddelade till sist staden att byggnaden skulle säljas. Motiveringen var att man inte ville låta en så stor byggnad stå tom, med risk för skadegörelse och otrygghet.

Ett beslut som kritiserades av oppositionen, som menade staden säljer ut alltför många fastigheter, och att det fanns en stor risk för att det skulle kunna komma in en oseriös aktör, som bara skulle vara ute efter att göra ekonomisk vinst.

https://www.mitti.se/nyheter/forslaget-flytta-sida-till-tensta/reptfp!N34amEhDYoCL6vVZjq3qA/

https://www.mitti.se/nyheter/beskedet-staden-saljer-tensta-gymnasium/repuds!EfbtX1W0Hi6W9t8nPxzsHQ/

https://www.mitti.se/nyheter/hard-kritik-mot-forsaljning-av-tensta-gymnasium/repudt!OQvIue02TlD6qd0kSLRkFQ/

Ska bli skola igen

I dag, torsdag den 11 november, står det slutligen klart att fastigheten, som även innefattar Tensta Träff, sålts till fastighetsbolaget Hemsö, som förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter inom äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

Enligt Nils Styf, vd på Hemsö, är visionen att återupprätta Tensta gymnasium genom en omfattande renovering för att återställa byggnaderna i ett bra skick, och skapa ett skolcampus, där elever i alla åldrar och från hela Stockholm ska mötas.

Han säger att det ska vara skola på dagen och föreningsliv på kvällen, vilket ska skapa trygghet med liv och rörelse i området under stor del av dygnet.

– Vi tror på Tensta och då är tillgången till god utbildning en nyckelfaktor för framtidstro och positiva livsval. Genom denna långsiktiga och stora investering i Tensta kan vi tillsammans med samarbetspartners göra stor skillnad för eleverna, deras familjer och samhället i stort, säger han i ett pressmeddelande.

Han säger även att det pågår en dialog med det lokala föreningslivet och andra potentiella hyresgäster.

− Vår tanke är att grundskola, gymnasium och kanske även vuxenutbildning/högskoleutbildning ska inrymmas i lokalerna. Samtidigt eftersträvar vi en bred dialog med skoloperatörer och lokalsamhället. Det gäller även föreningslivet i Tensta Träff. Tenstabornas behov och önskemål är betydelsefulla.

Sisab: "Frigör resurser"

Preliminärt tillträde för Hemsö är satt till mars 2022, och skolbyggnaden beräknas vara klar för inflyttning till höstterminen 2023. Köpet är villkorat av beslut i kommunfullmäktige som förväntas i början av 2022.

Peter Jönsson (M), styrelseordförande i Sisab, meddelar att de är glada över att de hittat en köpare som de tycker är långsiktiga och professionella, samtidigt som han anser att köpet frigör viktiga resurser.

− Försäljningen innebär att lokalerna återigen kan fyllas med verksamheter som skapar liv och rörelse på platsen. Samtidigt frigör Sisabs resurser som ska läggas på vår kärnverksamhet, som är att bygga och renovera kommunala skolor och förskolor. Detta gäller inte minst i Järva-området, säger han i pressmeddelandet.