Våren 2021 anmälde en förälder Aspuddens skola till Integritetsmyndigheten (IMY). Föräldern ifrågasatte de många kameror som finns i skolan och som ständigt filmar personal och elever. De första kom upp 2014 och blev sedan fler. Vid tiden för anmälan rullade 49 kameror – i korridorer, kapprum, vid toaletter och andra utrymmen.

Nu har IMY:s beslut kommit. I det fastslås att i stort sett all kamerabevakning i Aspuddens skola är otillåten. Bevakningen är varken i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) eller kamerabevakningslagen.

– Utgångspunkten är att människor har rätt att inte bli kamerabevakade i sina dagliga liv. Barn har skolplikt och de anställda måste vara där de har sin arbetsplats. De kan alltså inte undvika att bli filmade, säger Jenny Bård, enhetschef för enheten för kamerabevakning på IMY.

Kameror är vardag

Beslutet innebär en sanktionsavgift på 800 000 kronor och ett föreläggande om att förändra bevakningen. Kravet riktas mot utbildningsnämnden i Stockholm, som ansvarar för att personuppgiftsbehandling sker enligt GDPR.

Men även om utbildningsnämnden bär ansvaret är det i praktiken rektorerna som beslutar om kamerabevakning på skolorna, och IMY:s bild är att många inte följer lagstiftningen när de sätter upp kameror och låter dem rulla år efter år. Kamerabevakning är vardag i många skolor – att just Aspuddens skola granskats beror på en förälders anmälan.

– Vi har skrivit beslutet så att det ska var vägledande för andra aktörer och kunna användas på andra skolor, landet runt, säger Jenny Bård.

Tillåtet utanför toaletterna

I Aspuddens skola har kamerabevakningen granskats både på låg-, mellan och högstadiet. Bara på ett ställe bedömer IMY att den är tillåten – utanför toaletterna på högstadiet. Orsaken är att fem bränder anlagts på högstadiet under den period IMY granskat (maj 2018 och framåt) och att kamerorna utanför toaletterna underlättat utredningarna av bränderna.

– Att anlägga en brand är ett allvarligt brott och när ett sådant sker och upprepas kan kamerabevakning vara tillåten även på en integritetskänslig plats. Andra skäl skulle kunna vara allvarlig skadegörelse eller vapenbrott, säger Jenny Bård.

Ska söka andra lösningar

På lågstadiet fanns problemet att obehöriga gått in i lokalerna under dagtid. Det hade dock varit ett mindre ingripande att låsa dörrarna än att sätta upp kameror, menar IMY. Regeln är att en skola grundligt ska se över andra möjligheter att lösa problemen, innan kameror sätts upp.

– Även om det inte krävs tillstånd för att sätta upp kameror i till exempel skolkorridorer finns det regler som man måste känna till och följa, säger Jenny Bård.

Katrin Burström, rektor för Aspuddens skola, inväntar nu besked från utbildningsförvaltningen om hur hon ska agera.

– Utbildningsförvaltningen tittar nu på beslutet och på vad det innebär för oss och andra skolor. Jag inväntar besked därifrån, säger hon.

Utbildningsnämnden kan överklaga IMY:s beslut till förvaltningsrätten.