Tidigare under dagen presenterade Statens haverikommission sin utredning om olyckan som krävde en människas liv. I rapporten riktas hård kritik mot nöjesparken.

– Sammantaget hade Gröna Lunds beställning allvarliga brister och det fick en direkt påverkan på tillverkningen och på hållfastheten i konstruktionen, sa SHK:s ordförande på fredag förmiddag.

Nu håller Gröna Lunds vd en presskonferens där han tillkännager att Jetline kommer att stängas för gott.

– Den allvarliga olyckan som skedde förra året har satt djupa spår i oss alla och det kommer alltid att finnas ett före och ett efter olyckan, säger Gröna Lunds vd Jan Eriksson på pressträffen.

Anlitade tredje part

Jan Eriksson berättar att de 30 år gamla orginalbärarmarna på Jetline byttes ut 2019, och att Gröna Lund då beställde en exakt kopia av en ”erfaren svensk leverantör” som levererat andra delar till Jetline tidigare.

– Vår leverantör har därefter lagt ut beställningen till en tredje part, något som vi var ovetande om, säger Jan Eriksson.

Han konstaterar vidare att den originalritning som Gröna Lund bifogat i samband med beställningen har gett upphov till olika tolkningar.

– SHK:s expert menar att ritningen inte är tydlig, medan sakkunniga vi talat med anser att ritningen är tydlig och fungerar som underlag.

Svetsare saknade utbildning

Han poängterar också de brister som SHK uppmärksammat i själva hantverket.

– Den svetsare som utförde arbetena hade ingen formell svetsarutbildning och inte heller något giltigt svetsprövningsbevis, säger Jan Eriksson.

Han förklarade under presskonferensen att Gröna Lund har förändrat och förstärkt sina rutiner, bland annat vid beställningar av material.

– Vi ser mycket allvarligt på att detta kunde ske. I ljuset av olyckan kan vi se att en närmare kontakt med, och övervakning av, tillverkaren, troligtvis hade kunnat minska riskerna för de brister som uppkom.