Den 25 juni förra året knäcktes en bärarm på undersidan av en vagn i berg- och dalbanan Jetline på Gröna Lund. Tre passagerare föll ur vagnen – och en av dem dog.

Sedan dess har olyckan utretts av såväl polisen som Statens haverikommission, SHK. Idag presenterade SHK sin slutrapport.

Den slår fast att det var undermåliga bärmarmar som gjorde att berg- och dalbanan spårade ur.

Klarade inte krafterna

Enligt SHK har Gröna Lund brustit i såväl beställning som kontroll av bärarmarna.

Utredningens ordförande Johan Ahlberg sa under en pressträff på fredagen att det saknades ritningar i Gröna Lunds underlag till beställningen, och att Gröna Lund inte hänvisat till aktuella standarder för svetsarbeten på tivolin.

– Sammantaget hade Gröna Lunds beställning allvarliga brister och det fick en direkt påverkan på tillverkningen och på hållfastheten i konstruktionen.

Saknade plåtar

SHK konstaterar att de nytillverkade bärarmarna på Jetline saknade två tvärställda plåtar, något som fanns på originaldelarna.

– Det påverkade vridstyvheten negativt.

Dessutom finns det brister i själva tillverkningen, menar SHK.

– Det fanns ojämnheter i svetsfogarna som kan orsaka sprickor. Materialet har inte heller bearbetats på ett korrekt sätt.

"Kraven behöver förändras"

När det gäller de säkerhetsbyglar som öppnats så att passagerarna ramlade ut har SHK inte funnit några tekniska fel.

– Stålet gav vika när personerna slungades emot byglarna. Säkherhetsbyglarna är utformade för att hålla kvar passagerare under normala förhållanden, de är inte designade för krafter som uppstår vid en olycka. Det finns skäl att överväga om kraven på fasthållning behöver förändras, säger Johan Ahlberg.

Texten uppdateras.