Under fredagen presenterade Statens haverikommission sin slutrapport efter dödsolyckan i berg- och dalbanan Jetline på Gröna Lund den 25 juni 2023.

SHK:s slutsatser var att både Gröna Lund och tillverkaren har brustit i allt från beställning till tillverkning och kontroll av utrustningen.

I samband med detta har åklagarmyndigheten gått ut med ytterligare information om den pågående brottsutredningen.

– Vår utredning är långtifrån avslutad. När vi nu också fått tillgång till haverikommissionens fullständiga rapport kommer en ny fas och det kan innebära att vi ändrar de hittills delgivna misstankarna eller kommer att rikta nya misstankar, säger Christer B. Jarlås, senior åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, i ett pressmeddelande.

Kan få företagsbot

Sedan tidigare har Gröna Lund och ett annat företag varit misstänkta för grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan. Nu har ytterligare ett företag delgivits misstanke för dessa brott.

De två andra företagen är baserade i västra Sverige. Såväl de som Gröna Lund kan komma att åläggas företagsbot, skriver åklagarmyndigheten.

– Gröna Lund AB misstänks för att ha brustit i kontrollen av företaget man skickat beställningen av tivolidelar till och av deras möjligheter att utföra arbete på det sätt som krävs. Utredningen visar även på bristande kontroll vid mottagande och bristfällig besiktning av de beställda bärarmarna när de monterades på Jetline-tåget, säger Christer B. Jarlås. 

Åklagaren: Bättre med bälte

Under brottsutredningen tittar man även på säkerhetsbyglarna som inte stod emot krafterna vid olyckan, och istället böjdes upp så att tre passagerare ramlade ur.

– Byglarna har vållat allvarliga inre skador hos passagerare som pressades mot dem. I stället för att skydda har säkerhetsbyglarna vållat skador. Om det funnits en annan skyddslösning, till exempel säkerhetsbälten, hade passagerarna med hög grad av sannolikhet klarat sig bättre, säger Christer B. Jarlås.

Ingen fysisk person har delgivits misstanke om brott i samband med utredningen. De tre företagen som är misstänkta nekar alla till brott, skriver åklagarmyndigheten.