Både trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet är prioriterade frågor i nya Järva stadsdel. Därför inrättas nu ett brottsförebyggande råd, som ska agera som en rådgivande funktion för nämnd och förvaltning.

Enligt stadsdelsdirektören i Järva, Victoria Callenmark, har rådet primärt två uppgifter. Dels ett forum där man kan utbyta kunskap och ha dialog om stadsdelens brottsproblematik och åtgärder.

– Man ska kunna dela lägesbilder när det gäller trygghet och brottsförebyggande arbete; vad är det som borde vara prioriterade frågor och vad kan man samarbeta kring?, säger Victoria Callenmark, och fortsätter:

– Den andra tanken är helt enkelt att det i längden ska möjliggöra en samordning kring olika aktörers resurser, riktade mot de utmaningar och prioriterade frågor man identifierar inom rådet. Det ska förenkla och förkorta samarbetsvägar och insatser.

Victoria Callenmark, stadsdelsdirektör i Järva.

Victoria Callenmark, stadsdelsdirektör i Järva.

Mikael Andersson

En blandning av medlemmar

Rådet kommer att ses minst en gång i kvartalet och ordförande kommer vara samma som i stadsdelsnämnden, Rashid Mohammed (V).

De som sitter i rådet är bland annat representanter från majoriteten och oppositionen i Järva, Victoria Callenmark och andra chefer från förvaltningen, grundskolecheferna från Järva och från Spånga-Hässelby, representanter från lokalpolisområdet och brandförsvaret, olika fastighetsägare i området, representanter från buss- och tunnelbanebolag, samt representanter från företagsföreningar inom stadsdelen.

– Det kan hända att vi ses oftare än fyra gånger per år, det är lite beroende på trygghetsläget och vad som sker. Den första uppgiften blir att titta på vilka frågor vi ska prioritera nu utifrån lägesbilden. Det är också relevant att titta på vilka frågor vi kan samverka inom, säger Victoria Callenmark.

Hur ser du på trygghetsläget i Järva just nu?

– Vi har haft en positiv utveckling av trygghet och brottsutsatthet de senaste åren, enligt medborgarundersökningar och undersökningar från polisen och fastighetsägare. Om man tittar på brottsutsattheten i våra områden är den faktiskt ganska låg, Järva sticker inte ut i förhållande till resten av staden, säger Victoria Callenmark.

Hon påpekar dock att trygghet även en upplevelse, att det kan handla om att förbättra det offentliga rummet så det upplevs som säkrare när man exempelvis tar sig till och från fritidsaktiviteter.

– Det har varit en våldsvåg i länet under den senaste tiden som så klart påverkar hur trygga individer känner sig generellt och det är något rådet måste ha i åtanke när vi sammanträder – hur kan man få befolkningen att få en genomgående tryggare känsla, helt enkelt.