Missförhållande. Ungdomen placerades på ett boende som inte passade hans behov, något Ivo ser som en "risk för allvarligt missförhållande". Foto: Ulrica Andersson

Ivo kräver utskrivning från HVB-hem

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kräver att en pojke skrivs ut från ett HVB-hem i Haninge. Enligt Ivo har boendet inte tillräckligt med kompetens för att ta hand om ungdomen. Beslutet är förenat med ett viteshot på 300 000 kronor.

  • Publicerad 12:12, 5 okt 2021

Hemmet, som ligger i Haninge, är inriktat mot tonåringar med sociala problem och som i vissa fall befinner sig i riskzon att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende. Enligt Ivo ska hemmet ha tagit emot en pojke vars form av vård inte varit något boendet varken haft kompetens eller tillstånd att bedriva, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

"Allvarligt missförhållande"

Enligt Ivo har pojken behov som skiljt sig från de behov ungdomar som placeras med social problematik varit i behov av. Det handlar bland annat om hur lokalerna varit utformade, personalens kompetens och verksamhetens arbetsmetoder.

Ivo skriver att placeringen av pojken utgjorde "en risk för att den aktuella ungdomen inte får insatser den har behov utifrån och som han har rätt till, vilket innebär allvarligt missförhållande".

Upptäcktes vid oanmält besök

Placeringen upptäcktes när Ivo gjorde ett oanmält besök vid boendet i augusti i år. I september meddelade Ivo att hemmet med omedelbar verkan ska skriva ut pojken från boendet, annars kommer de behöva betala vite på 300 000 kronor.