Samling. De som bor i närheten hade gärna sett en mindre förskola i området. Här är några av de som överklagat stadens bygglov. Foto: Pekka Pääkkö

Inget gehör för grannars varning om trafikkaos

Som bäddat för trafikkaos och tomten är på tok för trång för 100 barn – tycker grannarna. Men länsstyrelsen hörsammar inte en grupp grannars överklagan mot att bygga en förskola i Dalénum.

  • Publicerad 07:15, 25 sep 2021

bara för att man inte har gjort några formella fel betyder det inte att projektet är bra

Länsstyrelsen avslår ett stort antal närboendes överklagan av bygglov för en förskola i Dalénum. Bygglovet som godkänts av Lidingö stad innebär inte någon påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet, konstaterar länsstyrelsen i sitt beslut.

– Det är väl inte jätteförvånade. De ska granska formfrågor. Men bara för att man inte har gjort några formella fel betyder det inte att projektet är bra, säger Martin Henricson, en av dem som har överklagat bygget.

Många har överklagat

Mitt i har tidigare berättat om planerna på en ny förskola i Dalénum och grannarnas massiva kritik av denna. Ett tiotal privatpersoner och två bostadsrättsföreningar har överklagat bygglovet.

– Jag vill poängtera att vi inte har något emot en förskola, säger Martin Henricson.

Det är projektets storlek och framförallt trafikfrågan som inte fungerar, menar grannarna.

De tycker att tomten är för trång för att klämma in 100 barn som förskolan är tänkt att hysa.

Man lyfter också fram att trafiksituationen är problematisk. Föräldrar och personal ska samsas om fem platser på en liten parkeringsyta, som dessutom delas med äldreboendet Villa Agadir. Här ska också varutransporter och liknande gå.

Som bäddat för olyckstillbud menar grannarna, som tycker att Lidingö stad gjort ett otillräckligt jobb med att se över trafiksäkerheten i området.

Martin Henricson och Sara Sommerfeld, som båda bor i området, har efter länsstyrelsens avslag sökt kontakt med chefer på staden för vidare dialog om trafiksäkerhetsfrågan. Men cheferna skriver i ett mail att "Staden avslutar diskussionen om trafiklösningen vid Geodimetern 4", med hänvisning till länsstyrelens beslut.

– Man känner sig akterseglad, säger Martin Henricson.

Lyssnar på de som vill ha förskola

Adriana Buzea, förvaltningschef på teknik- och fastighetsförvaltningen och Nina Waara, enhetschef, menar dock att staden har fört en dialog med grannarna utan att ha kunnat landa i en gemensam slutsats.

Eftersom bygglovet har prövats i länsstyrelsen konstaterar de att det är dags att gå vidare med bygget enligt plan. Adriana Buzea och Nina Waara hävdar också att det finns olika uppfattningar i området. De "lyssnar även på alla de barnfamiljer i området som länge efterfrågat förskoleplats i sitt bostadsområde", skriver de i ett mail till Mitt i.

Omstridd. Grannarna menar att parkeringsplatsen är för liten för båden en förskola, ett äldreboende och varutransporter. Foto: Pekka Pääkkö

Grannarna överväger att överklaga

Länsstyrelsens uppdrag när ett bygglov överklagas är att granska om detta stämmer överens med den detaljplanen som finns och att formalia har följts.

Utöver det bedömer de om något, i det här fallet förskolbygget medför olägenheter som är större än nyttan.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, något som grannarna i Dalénum nu överväger att göra.

Visa merVisa mindre

Mitt i Lidingö 11 september