Mitt i har tidigare skrivit om hur stadsdelen planerar att riva förskolorna på Odd Fellowvägen och Kråksätrabacken. Under tiden var planen att evakuera barnen till en tillfällig förskola på Kyrktomten, mellan Ålgrytevägen och tunnelbanespåren. Detta mötes av kritik från föräldrar. 

Men nu ser det ut att inte bli något bygge. Stadsdelsnämnden har beslutat att pausa det.

– Som det ser ut nu kommer det att pausas, Johan Kling (C) som är vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

Inte lika många barn

I och med inflationen gicks ärendet igenom igen för att se om ändringar behövdes. Man kom då fram till att byggnadskostaderna blivit för höga.

Dessutom har antalet barn i förskolorna minskat de senaste åren, vilket öppnat upp kapacitet i befintliga förskolor.

Framöver väntas barnantalet öka, men inte lika kraftigt som man tidigare trott. I dag bor det 2 215 barn i 1–5 års ålder i Skärholmens stadsdelsområde. När samma prognos gjordes 2019 trodde stadsdelen att barnantalet skulle ha ökat till 3 041 till år 2028. Nu har den siffran skrivits ner till 2 575.

– Man tror att inflationen gör att folk väntar med att skaffa barn, säger Johan Kling.

Eftersom barnprognosen skrivs ner kan man i stället få plats med barnen som evakueras i befintliga förskolor.

Andra byggen i Skärholmen

Karin Ahlzén är projektledare på Fokus Skärholmen. Hon berättar att eftersom förskolan var tillfällig och Fokus Skärholmen vill bygga bostäder på Kyrktomten så fortsätter de enligt sin tidsplan. Än så länge har inga av deras projekt drabbats av några pauser, trots att de går in i svårare marknadstider.

– Vi har inte sett några pauser än. Många av de större projekten är i planeringsskedet, vi får se hur det blir när vi kommer till genomförande. Fast det kommer gå upp och ner igen. Vi kommer hålla på i 10–15 år.

Planerna att bygga 7000 nya bostäder i Skärholmen ser fortfarande ut att kunna genomföras.

– Vi har minst 7000 nya bostäder i planering.

https://www.mitti.se/nyheter/foraldrar-och-barn-demonsterar-mot-jatteforskolan/repuko!Kn0FwnnfuJXjUxc9R8Zxg/

https://www.mitti.se/nyheter/s-vill-att-forskolan-pa-kyrktomten-utreds-mer-grundligt/repvbi!Lg25mI4pHianBdK3r0oyZg/

https://www.mitti.se/nyheter/7000-nya-bostader-i-skarholmen/repvbd!8Omt8F0wIJdsNhdBu6BB1g/