Trafikljus. Inga fungerande trafikljus i korsningen Örbyleden/Grycksbovägen Foto: Nelly Kronstrand

Inga traffikljus vid Örbyledens korsning

Den trafikerade korsningen Örbyleden/Grycksbovägen har just nu inga fungerande trafikljus. – Tycker man ändå att just den här korsningen känns osäker så går det att ta alternativa vägar skriver en pressansvarig på Exploateringskontoret.

  • Publicerad 09:49, 25 jul 2022

Mitt i har tidigare skrivit om hur den trafikerade Örbyleden ska byggas om till ett stadsstråk. 1200 nya bostäder ska byggas längs leden.

På södra sidan av korsningen Örbyleden/Grycksbovägen byggs just nu fyra bostadshus som ska rymma cirka 150 lägenheter. Tanken är att byggnaderna ska skapa en trevligare och tryggare miljö samt verka som en tydlig entré till Bandhagen.

I väntan på att bostäderna ska färdigställas renoverar Exploateringskontoret, den stadsförvaltning som ansvarar för att Stockholm stad förvaltar och nyttjar stadens mark, korsningens signalsystem. Bland annat ska korsningen få nya stolpar samt och det ska dras nya kablar till trafikljusen.

Klart i augusti

Renoveringen av korsningen förväntas vara klar i början av augusti. Tills dess har väjningspliktsmärken placerats vid Grycksbovägens riktningar in i korsningen.

Flera boende i området berättar för Mitt i att de känner sig oroliga för att skyltarna inte är nog för att undvika eventuella olyckor.

Exploateringskontoret berättar att renoveringen genomförs under semestertid just för att de är mindre trafik i omlopp samt att flera skolbarn och vuxna har lov eller semester. De berättar även att de valt att sänka hastigheten i korsningen från 70 till 30 kilometer i timmen för att undvika olyckor.

Vad kan ni säga till oroade boende i närområdet?

– Vi har också justerat hur man får svänga i korsningen för att öka säkerheten. Tycker man ändå att just den här korsningen känns osäker så går det att ta alternativa vägar för att komma ut på Örbyleden, till exempel om man åker via Bandhagens centrum, skriver exploateringskontorets presskommunikatör i ett mail till Mitt i.