Fruktat scenario. Oron för inbrott är mer utbredd i Skälby än på andra håll i kommunen. Foto: Mostphotos

Inbrott oroar Skälbyborna särskilt mycket

Oron för inbrott i bostad eller förråd är särskilt utbredd i Skälby. Det visar en trygghetsundersökning som polisen gjort.

  • Publicerad 12:04, 7 okt 2020

Undersökningen har utförts i regionens samtliga 26 kommuner samt Gotland. Totalt rör det sig om drygt 52 000 svarande.

Bland siffrorna för Järfälla märks bland annat att nedskräpning i ens bostadsområde är det fenomen som flest – 72 procent – upplever som ett problem i antingen stor eller liten utsträckning.

2 procent våldsutsatta

Mätningen visar också att oron för inbrott i bostad eller förråd är mest utbredd i Skälby: 71 respektive 65 procent av de svarande. I Järfälla i stort är motsvarande siffror 54 respektive 50 procent.

Vad gäller utsatthet för smärtsamt fysiskt våld är Södra Jakobsberg värst utsatt: 5 procent, att jämföra med 2 procent för kommunen i stort.

Vändningen: Unga tjejer i Järfälla känner sig tryggare