Dannemoragatan och Tre Liljor i Vasastan förbinds med en gångpassage genom ett lägenhetshus. Men sedan i somras är den avskuren med en grind som förhindrar genomfart. Det har fått flera läsare att reagera.

Konsekvensen blir att många barn på väg till skolor i området får gå runt det stora kvarteret, menar en av dem. En annan pekar på att det går emot stadsplaneringen, en tredje att det försvårar för de som har svårt att gå att ta sig till matbutiker, pendeln och flygbussar.

På grusplanen vid Tre Liljor står Tuija Forsberg och spelar boule med sin dotter och sina barnbarn. Hon har bott i området sedan 1975.

– Gången har varit öppen i alla år. Det är hemskt svårt när den är stängd, jag är så van att använda den. Mina barn gick på dagis på andra sidan. Många här jag pratat med tycker det är förargligt, säger hon.

– Just det här kvarteret är stort, det blir långt att gå runt. Det är backar och smala trottoarer. Gången var en naturlig och trygg väg till skolan, säger dottern Matilda Forsberg.

Teodora Forsberg Fahlström, Matilda Forsberg, Elliot Forsberg Fahlström och Tuija Forsberg hade gärna sett att passagen hade varit öppen.

Teodora Forsberg Fahlström, Matilda Forsberg, Elliot Forsberg Fahlström och Tuija Forsberg hade gärna sett att passagen hade varit öppen.

En principfråga

Det här är ett i-landsproblem, säger en granne som vill vara anonym – men han tycker även att det handlar om principen. Man kan inte bara smälla upp en grind som gör det svårare för grannar att röra sig i kvarteret.

– Det fanns en anledning till att den byggdes, eftersom hela området stängdes in när huset byggdes.

Att passagen stängdes beror på att den varit otrygg, med droghandel och att både hundar och människor kissat där. Det menar förvaltaren Karim Åberg vid fastighetsägaren Hugin 12. Han säger också att de som privata fastighetsägare inte kan förväntas stå för renhållningskostnaden. Därför vill han få till ett avtal med kommunen för att de ska hålla efter gången.

– Vår avsikt är inte att det ska bli svårare för grannar, utan göra det trevligt för våra hyresgäster som haft det otrevligt med störningar. Och vi kan inte serva allmänheten gratis, säger han.

Nås ett avtal om städning kommer grindarna vara öppna dagtid, menar Karim Åberg. Om inte så förblir de låsta.

– Kommunen har inte tagit sitt ansvar. Vi är trötta på att städa och att det är otryggt. Det är heller inga problem att gå runt kvarteret och det är bra för hälsan att gå lite.

Att grinderna kom på plats beror enligt förvaltaren på att passagen varit otrygg och använts av både hundar och människor för att kissa.

Att grinderna kom på plats beror enligt förvaltaren på att passagen varit otrygg och använts av både hundar och människor för att kissa.

Ska vara öppen

Men enligt detaljplanen ska gången vara öppen för allmänheten. Dessutom har grindarna vassa delar som kan utgöra risk för olycka. Det skriver en jurist på stadsbyggnadskontoret i ett mejl till förvaltaren, som Mitt i tagit del av.

Ett eventuellt avtal om städning påverkar inte den bedömningen. Om passagen inte frivilligt öppnats för passering senast 1 september kan staden besluta att den måste öppnas och vite vara att vänta, skriver handläggaren.