Flera bussar dras in eller läggs om Inför öppningen av nya Slussen i oktober och vintertidtabellen i december. Foto: Sacharias Källdén

I dag klubbas bussomläggningarna

Trafiknämnden möts i dag för att godkänna årets omläggningar av kollektivtrafiken. Bland annat dras ett antal populära busslinjer in, andra läggs om.

  • Publicerad 12:09, 19 okt 2020

Södermalm

Efter oklara besked erfor Mitt i till slut att busslinje 76 från Södermalm till östra Östermalm dras in, på grund av att man inte hittat någon lämplig hållplats i nya Slussen. Politiker från båda håll kritiserar indragningen och en namninsamling är i skrivande stund uppe i drygt 1 500 underskrifter.

Bussföraren: 76:an försvinner från Söder

Andra busslinjer som påverkas är 4, 50, 53, 54, 55 och 74.

55:an blir till exempel en mer renodlad Söderbuss och slutar gå till Hjorthagen. För att snabba upp 4:an tas vissa hållplatser bort, medan 74:an förlängs.

Så kan Söders busslinjer dras om i höst

Kungsholmen

Flera av linjeändringarna går även genom Kungsholmen.

Boende i Hornsberg har protesterat mot att buss 50 försvinner och den glesare turtätheten på buss 65, samtidigt som man ställer sig positiv till den nya dragningen av 74:an.

Bussar genom Kungsholmen kan läggas om

Östermalm

Även Hjorthagenbor har protesterat mot omläggningarna, och att man blir av med buss 55.

Linje 50 kortas och går endast sträckan Stora Lappkärrsberget–Odenplan istället för Hornsberg–Stora Lappkärrsberget.

Hållplatsen Linnégatan dras även in för linje 1 och 75.