Högre avgifter. Den här gången berör det vissa funktionshindrade, en grupp som enligt Socialstyrelsen oftare hamnar i ekonomisk utsatthet. Foto: Most Photos

I dag höjs flera avgifter inom vård och omsorg

Kommunfullmäktige har beslutat om en höjning av vissa avgifter inom Sollentuna kommuns vård och omsorg. De nya taxorna gäller från i dag, den 1 mars, och det handlar om bland annat måltidsavgifter på korttidsboende och familjehem.

  • Publicerad 11:15, 1 mar 2021

– Den här revidering av avgifterna gör att Sollentuna hamnar i nivå med jämförbara kommuner och de är i linje med de justeringar som gjordes i slutet av 2019, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna-Lena Johansson (L).

Skarp kritik 2019

Det var i september 2019 som kommunens avgift för hemtjänst höjdes med mer än det dubbla och även måltidsavgiften på särskilt boende höjdes kraftigt, något som Äldrerådet kritiserade skarpt då man menade att höjningarna ”ger en känsla av en modern fattigstuga för de personer som drabbas”.

Då höjdes däremot inte avgifterna för vissa av kommunens insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och de höjs därför nu i stället.

✔️ Alla måltider på korttidsplats (SoL) höjs från 90 kr/dygn till 115 kr/dygn.

✔️Alla måltider i HVB och familjehem (SoL) höjs från 2 746 kr/månad till 3 458 kr/månad.

✔️Alla måltider exklusive lunch i HVB och familjehem (SoL) höjs från 2 042 kr/månad till 2 571 kr/månad.

✔️Avlösning av den som vårdar närstående, gäller för tid över 16 timmar per månad (SoL), höjs från 88,45 kr/timme till 203,39 kr/timme.

✔️Måltider på korttidsvistelse utanför det egna hemmet (LSS) höjs från 90 kr/dygn till 115,27 kr/dygn.

Även nu handlar det ju i flera fall om stora höjningar procentuellt efter att avgifterna legat stilla i ett antal år – varför höjer ni inte lite varje år i stället?

– Det kommer vi att göra från och med nu. I och med höjningen ligger de här avgifterna bättre i fas med andra avgifter, och det är ett fåtal som berörs, säger Anna-Lena Johansson.

För kommunen ger de höjda avgifterna en marginell effekt på 250 000–300 000 kronor.

"Ytterst olämpligt"

När förslaget om de höjda avgifterna var uppe i kommunstyrelsen reserverade sig Sollentunapartiets Anki Elken och Socialdemokraternas Joakim Jonsson mot beslutet då man ville att ärendet skulle återremitteras till Funktionshinderrådet för att få deras syn på höjningen av taxorna.

Elken och Jonsson framhåller att det, enligt en lägesrapport från Socialstyrelsen, har blivit vanligare med ekonomiskt bistånd bland personer med insatser enligt LSS och att den ekonomiska utsattheten bland personer med funktionsnedsättning ökar.

Det är, skriver de i sin reservation, ”ytterst olämpligt att fatta ett sådant beslut utan ekonomiska analyser om hur beslutet slår mot personer med funktionsnedsättning”.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Populär fritidsgård hotad när kommunen ska spara

Nyheter Ännu inget nytt avtal för den föreningsdrivna gården i stallmiljö Den föreningsdrivna fritidsgården i stallmiljö är både välfungerande och välbesökt. Dessutom erbjuder den trygghet och meningsfull fritid för många tjejer i åldern 12–18 år. Ändå är den hotad.lördag 17/4 9:55

55+ kan få vaccin – om de kommer på stört

Nyheter Kan skriva upp sig på reservlista för överblivna doser Här kan 55-plussarna få sitt vaccin – om det blir doser över vid dagens slut. Knappt har mottagningen i Slakthusområdet öppnat så hänger de på låset.fredag 16/4 15:20

Sollentuna får 5 nya miljoner till ungdomssatsningar

Nyheter Riktat stöd till sommarjobb, lovskola och lovaktiviteter I går antog riksdagen den nya vårbudgeten. Bland annat anslås riktade statsbidrag åt kommunerna till sommarjobb för unga, lovskola och lovaktiviteter. För Sollentunas del handlar det om 5 miljoner...fredag 16/4 14:40