Lämna. Föreningar har ansökt om att få lämna samfälligheten. Foto: Claudio Britos

Hushåll ber om hjälp med  utdraget sopkaos

En sopsug i Skarpnäck kraschade för drygt två år sedan – och den är fortfarande nedstängd. Med härjande råttor och somrig värme runt hörnet, vädjar nu hushåll till staden om hjälp.

  • Publicerad 12:53, 19 mar 2021

De kommer med kritik i stället för att hjälpa till.

Nästan 3 400 hushåll har påverkats av den nedstängda sopsugen i Skarpnäck, som sträcker sig från Vinggatan i norr till Pilotgatan i söder. Den började sakta haverera redan 2018, men sedan i december 2019 har det varit totalstopp.

Sopsugssystemet ägs av samfälligheten Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening, som består av tretton bostadsrättsföreningar och fem bolag i Skarpnäcks stadsdelsområde.

– Vi i samfälligheten har inte kommit fram till en lösning tillräckligt snabbt, därför har processen dröjt, säger Richard Arvelius, medlem i sopsamfälligheten.

Det som har hänt med sopsugen är att huvudledningen har kraschat och att rören tar in vatten.

– Till slut var vi några föreningar som gick samman och gjorde en egen studie för att hitta en lösning. Studien visade att den bästa lösningen för stadsdelen i stort är renovering, säger han.

Sopor dumpas brevid containern berättar Richard Arvelius. Foto: Claudio Britos

Komplext arbete

Trots att en renovering är den mest långsiktiga planen, är idén långtifrån ekonomiskt hållbar. Vad en reparation kan kosta vågar Richard Arvelius inte svara på, men han är osäker om samfälligheten klarar av att finansiera det.

– Det jag kan säga är att vi enligt studien skulle behöva lägga undan minst fyra miljoner per år framöver för underhåll, utöver renoveringskostnaden, säger han och fortsätter:

– Det är fruktansvärt komplicerade saker och det jag kan reta mig på är att staden skickar hit miljöförvaltningen. De kommer med kritik i stället för att hjälpa till.

Vädjar om hjälp

Sopor hamnar nu på gatan, eftersom de tillfälliga lösningarna i form av containrar och sopkärl snabbt blir överfyllda. Det har gjort att råttor dragits till bostadsområdet, in i folks hem och upp på vindarna. Richard Arvelius vädjar därför till Stockholm stad om hjälp.

– Det kommer att bli värre när värmen kommer. Jag förstår att staden inte kommer vilja betala allt, men boende i området som Rut, 86, eller Lisa, 22, har inte rätt kunskap för det här, säger Richard Arvelius.

Stadens svar: ”På sikt vill vi ta över”

Han får medhåll från Vänsterpartiet lokalt, som kräver att staden ska ta ansvar för den trasiga sopsugen.

– Det har skötts väldigt dåligt och kommit att bli ohållbart, säger Kristina Kratz (V), vice ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Situationen

Sopsugen tillhör Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening, vilket innebär att bostadsrättsinnehavarna indirekt är ägare av sopsugen.

Systemet har varit ur funktion sedan i december 2019.

Reparation har dröjt, då samfälligheten har haft svårt att nå en lösning.

En studie visar att den bästa lösningen är en för samfälligheten ekonomiskt ohållbar renovering.

Samfälligheten har fått medhåll från Vänsterpartiet - nu vädjar man till staden om hjälp.

Visa merVisa mindre

Stadsdelsnämnden saknar rätt att besluta någonting kring sopsugen, menar Kristina Kratz.

– Men vi i Vänsterpartiet har skickat in en skrivelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden i februari.

Bör ta över driften

Hon tycker att sopsugen är komplex men bra för staden, då den gör klimatnytta. Därför bör Stockholm stad ta över driften med ett samlat grepp.

– Om staden tar över finns Stockholm Vatten och Avfall som möjlighet att förebygga sådana här saker. De kan sedan ta hyresavgift för nyttjandet av sopsugen. Vi vill se en tydlig tidsplan samt att en reparation påbörjas, säger hon.