Ingen bisyssla. Insekter som bin utför en viktig uppgift under sin jakt på föda då de samtidigt sprider växternas pollen, en insats i det tysta som nu ska lyftas fram i Spånga-Tensta. Foto: Mostphotos

Humlor och bin kan få mer spelrum i Spånga-Tensta

Flitigt arbete i det tysta ska lyftas fram. Stadsdelen har en plan, eller snarare två planer, för att gynna pollinatörer. Humlor, bin, skalbaggar och andra små varelser som bidrar till att sprida pollen ska få en mer framskjuten plats.

  • Publicerad 17:00, 1 jun 2021

Plan ett.

På informationsskyltar, i broschyrer och vid informationskampanjer är det tänkt att små insekter som humlor, bin och skalbaggar ska få en plats i rampljuset i stadsdelen Spånga-Tensta.

De små insekterna har alla en sak gemensamt: de för över pollen mellan växter så att växter befruktas. Nu ska dessa arbetsmyror lyftas fram. Stadsdelen söker pengar från Naturvårdsverket för att informera om de små krypens betydelse.

Den nu aktuella ansökan är på 100 000 kronor. Totalt beräknas projektet kosta 200 000 kronor.

Plan två.

Ser du en frodig gräsmatta på allmän plats i sommar, oroas inte. Enligt Spånga-Tenstas verksamhetsplan för 2021 ska en del av stadsdelens natur, som vissa gräsytor, kunna få frodas mer fritt för att gynna pollinatörerna.