Maria Fredlund, 29, Sjödalen

– Det är en rättighet och en skyldighet när man har den stora äran att bo i en demokrati. Det är vi som gör att det är en demokrati. Dessutom tycker jag jättemycket saker.

Vilken är den viktigaste frågan i ditt närområde?

– Jag tycker att miljön är en jätteviktig fråga. Huddinge är kändt för sina naturreservat, de tycker jag att vi ska ta hand om. En väldigt konkret fråga är att det inte finns någon belysning på kvällarna där jag bor. Jag måste ta bussen hem, och det är väl nummer ett att man ska känna sig säker, att det ska finnas lampor.

Röstar du på olika partier till kommunen, regionen och riksdagen?

– Jag har inte gjort det innan, men nu kommer det nog att bli olika i alla tre. Det är lite strategiskt beroende på vilka frågor de har hand om. "Vilka tycker jag har bäst sjukvårdpolitik?" Då röstar jag på dem i regionen, men det är inte lika viktigt i kommunen.

Alexandra Engborg, 34, Glömsta, med dottern Astrid

– Det är viktigt att göra sin röst hörd. Jag har redan förtidsröstat eftersom jag ska jobba på valvakan. Jag är fotograf på SVT.

Vilken är den viktigaste frågan i ditt närområde?

– Med tanke på att jag har barn nu tycker jag att skola och förskola är viktigt. Att det inte ska vara för stora grupper. Sedan tycker jag också att skatten är ganska hög här i Huddinge. När man flyttade hit från Stockholm blev det viss skillnad.

Röstar du på olika partier till kommunen, regionen och riksdagen?

– Ja, jag röstar olika. Jag röstar lite mer ideologiskt till riksdagen än vad jag gör till kommunen.

Roland Flom, 78, Huddinge centrum

– Det är ett sätt att uttrycka sin röst, det är en rättighet och en skyldighet. Om man inte röstar kan man inte gnälla sedan. Vi ska förtidsrösta.

Vilken fråga är viktigast i ditt närområde?

– Att det ska bli lite lugnare på kvällarna. Det har varit en del drogförsäljning på torget nära där vi bor, det är sånt man ser och berörs av. Jag tycker att det är viktigt att man bygger idrottshallar och simhallar och att det finns fler fritidsledare, så att det finns vettiga saker för unga att göra. Det skulle också kunna bli bättre på vårdcentralen, det är långa väntetider.

Röstar du på olika partier till kommunen, regionen och riksdagen?

– Nej, det är samma rakt av. Jag är sosse, gråsosse.

Arrash Hassani, 42, Huddinge centrum

– Det är min rättighet. Det är en självklarhet för mig.

Vilken fråga är viktigast i ditt närområde?

– Jag har två smågrabbar, det viktigaste är att de känner sig trygga. Hittils tycker jag att det är tryggt här. Jag tycker att det fungerar bra, men jag ser inte så stor skillnad mellan höger och vänster.

Röstar du på olika partier till kommunen, regionen och riksdagen?

– Jag tenderar att göra det, i år har jag inte bestämt om jag ska blanda korten. Jag har stödröstat på olika partier för att jag tror på deras ideologi. I år tycker jag det viktigaste är att uppmärksamma att vi för första gången har en kvinnlig statsminister. De hade tappat min röst för länge sedan, men jag tycker om henne. Hon är stenhård, inte lika fjantig som gubbarna.

Alexander Elfström, 37, Fullersta

– För att vi lever i en demokrati och jag tycker att det är en rättighet och en skyldighet att rösta. Det är vi medborgare som kan påverka hur vårt land, våra regioner och kommuer styrs.

Vilken är den viktigaste frågan i ditt närområde?

– Skola och omsorg. Att vi har bra skolor och det är också vikigt att man ska kunna få välja vilken skola man vill gå på, och inte bara den som är närmast. Generellt tycker jag att det är viktigt att alla skolor håller en hög nivå.

Röstar du på olika partier till kommunen, regionen och riksdagen?

– Jag brukar göra det, jag försöker vara lite påläst och följa med, eftersom olika instanser bestämmer olika saker. På kommunen blir det mer på personnivå. Vilken person verkar har rätt driv? Vad tycker jag är viktigast den här mandatperioden?