Minskad turtäthet på fyra av fem busslinjer i innerstan. Två bussar läggs ner helt och hållet. Och totalt minskar trafikutbudet i innerstan med 19 procent.

Det var ett hårt sparpaket som trafikförvaltningen i Region Stockholm lade fram i slutet av november. Det motiverades med att bussresandet i innerstan hade minskat med 30 procent jämfört med före pandemin.

– Vi vill inte lägga pengar på att försöka få tillbaka resenärer i Stockholms innerstad, sa trafikregionrådet Anton Fendert (MP).

Förslaget har sågats av både resenärer och tunga remissinstanser som trafikkontoret i Stockholms stad.

I Norra Djurgårdsstaden har de nedläggningshotade bussarna 72 och 75 beskrivits som knökfulla, pålitliga och absolut nödvändiga.

Ökat resande

Buss 75 är dock inte representativ för det minskade resandet, menar både resenärer och politiker. Statistik från trafikförvaltningen, sammanställd i januari 2024, visar att den tvärtom har fler resenärer i dag jämfört med före pandemin. Även antalet turer har ökat.

2019 var det i snitt 2084 påstigande per vardag på buss 75. Under de kommande åren dök resandet kraftigt till följd av restriktionerna. Men resenärerna hittade snabbt tillbaka, och både 2022 och 2023 var det fler påstigande än 2019.

– Vi förstår att ekonomin är tuff, och att regionen måste få ihop sin budget. Men att bussåkandet minskar totalt är ett dåligt argument för att lägga ner en busslinje med ökat resande. Det är också märkligt att man drar in på kollektivtrafiken i ett område under utveckling, där man dessutom räknar med att invånarna ska åka kollektivt, säger Anna Kullendorf som bor i Norra Djurgårdsstaden.

M: Gammalt eller felaktigt

Nedskärningarna sticker även i ögonen på oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M). Han har ifrågasatt trafikförvaltningens prioriteringar i en interpellation som ska debatteras på regionfullmäktige i dag, den 13 februari.

– Man går fram med de största neddragningarna i SL:s moderna historia, baserat på ett underlag som antingen är gammalt eller felaktigt. Vi måste syna den bluffen.

Kristoffer Tamsons (M).

Kristoffer Tamsons (M).

Pressbild

Kristoffer Tamsons säger att oppositionen i trafiknämnden ännu inte fått veta när eller var beslutet om trafikförändringarna ska tas.

– Vår utgångspunkt är att det här beslutet ska tas på nämnden. Vi kommer att kräva att det pausas och att man tar fram ett uppdaterat beslutsunderlag.

SL: Underlaget är hemligt

Mitt i har sökt trafikregionrådet Anton Fendert (MP) som hänvisar till tjänstemännen på trafikförvaltningen.

De vill dock inte svara på varför buss 75 är en av de linjer som föreslås läggas ner. SL vill inte heller svara på frågor per telefon.

– Det som gick ut är en remiss och inget som är beslutat. Inriktningen är att spara pengar och vårt mål är att få ner kostnaderna men inte lämna något område utan trafik. Tyvärr påverkar alltid våra förändringar våra resenärer, vissa mer andra mindre, skriver presskommunikatören Sophie Gunnarsson i ett mejl.

När Mitt i ber att få tal del av underlaget till förslaget om att lägga ner buss 75 hänvisar SL till att det är arbetsmaterial som inte är offentlig handling.

Ändrat kurs efter sommaren

I en utredning från sommaren 2023 skissar trafikförvaltningen på olika scenarion för buss 75, beroende på hur resandet utvecklas, men inget av alternativen är så långtgående som en nedläggning. Att man ändrat kurs sedan dess är dock inget konstigt, menar Sophie Gunnarsson.

– Att lägga ner linjer och uppta delar av sträckan med andra linjer är inget konstigt när vi på trafikförvaltningen kollar på hur vi kan effektivisera och resursfördela kollektivtrafiken.

Har upphandlingsmodellen påverkat prioriteringen, dvs att man betalar Keolis för antalet påstigande på buss 75?

– Detta kan vi tyvärr inte kommentera, vi för dialog med trafikutövaren, skriver Sophie Gunnarsson.