Ett av Centerpartiets löften under valrörelsen var att kommunen skulle bilda ett funktionsrättsråd. Under senaste fullmäktige blev löftet verklighet.

– Vi drev frågan väldigt mycket under valrörelsen och det är en fråga som jag brinner för eftersom jag har funktionsnedsättning själv, säger Maria Lillieroth (C).

Hon föreslås bli ordförande i den nya nämnden som hamnar direkt under kommunstyrelsen. Funktionsrättsrådet ersätter det tidigare tillgänglighetsrådet som var knutet till tekniska nämnden.

– Det rådet berörde bara tekniska frågor som exempelvis ramper och bredd på dörrar. Jag har tyckt att man ska ta ett helhetsgrepp på frågan och det här rådet ska täcka hela kommunens verksamhet.

En större fråga

Hon menar att funktionsrättsfrågan är mycket större än bara tekniska hjälpmedel.

– Det finns flera andra grupper vars perspektiv måste tas på allvar, exempelvis människor som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättningar eller andra osynliga funktionsnedsättningar.

Vilken roll ska rådet spela då?

– Kommunen ska informera i frågor som kan tänkas beröra rådet. Rådet kommer inte ha någon beslutande rätt men det blir en plattform där dialog kan föras med olika funktionsrättsorganisationer. De kan komma med tankar och råd och flagga för om det är något kommunen behöver ta i beaktning.

Hennes erfarenhet är att frågor rörande funktionsrätt ofta hamnar vid sidan om i det politiska arbetet.

– Jag tycker att viljan finns och det finns bra ambitioner i Järfälla, men det är inte alltid de här frågorna får den betydelsen de borde ha. Och det tidigare tillgänglighetsrådet är ett exempel på det.