Enligt Drottningholms slottsförvaltning kvarstår problemet med tärnor som attackerar högvakten, trots flera års skyddsjakt.

Enligt ansökan till länsstyrelsen utgör de häckande fåglarna ett arbetsmiljöproblem för högvakten och äventyrar säkerheten, eftersom området inte kan övervakas när fåglarna attackerar.

Det svenska beståndet av fisktärna betecknas som livskraftigt och därför har länsstyrelsen beslutat att slottsförvaltningen får plocka och förstöra alla fisktärnornas ägg och reden, fram till slutet på juli.