– Det blir ingen lek i dag, säger parkingenjören Ragnar Ählström till dagmamman Pia Gustafsson.

Hon och kollegan Pernilla Hedman och deras barngrupp på ett tiotal barn har gått hit från sitt familjedaghem intill parken.

– Parkleken var ju öppen igår? säger Pia Gustafsson.

Pernilla Hedman och Pia Gustafsson driver familjedaghem intill Starboparken och går dagligen med barnen till parkleken. Nu kommer de inte in på lekplatsen mer.

Pernilla Hedman och Pia Gustafsson driver familjedaghem intill Starboparken och går dagligen med barnen till parkleken. Nu kommer de inte in på lekplatsen mer.

Filip Magnusson

Måste sanera vid spridning

Ragnar Ählström står inne på parkleken med några kollegor från Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, innanför avspärrningarna som skiljer parkleken från gångvägen.

– Staden hanterar detta genom att stängsla in hela parken och grönytorna intill. Vi tar inte i området som är inhägnat. Visar proverna att föroreningarna är spridda måste vi sanera, säger Ählström.

Hundägare, vanliga personer på promenad, förskolor och skolor besöker ofta Starboparken. Här bild på parkleken och fritidsbiblioteket som stängts av sedan föroreningarna upptäckts.

Hundägare, vanliga personer på promenad, förskolor och skolor besöker ofta Starboparken. Här bild på parkleken och fritidsbiblioteket som stängts av sedan föroreningarna upptäckts.

Filip Magnusson

Det var i samband med att staden skulle börja arbetet med att anlägga ett utegym och lekskulpturer i parken som man genom markprover hittade tungmetallerna zink, bly och koppar, plast samt organiska ämnen i ett antal provpunkter.

"Är exceptionellt"

Parken måste vara stängd till maj ut, enligt den nuvarande prognosen.

– Men om föroreningarna spridits så kommer det dröja innan vi kan öppna igen. Det här är exceptionellt. En sanering kräver finansiering. Det kommer i så fall handla om enorma belopp, säger Ählström.

Ragnar Ählström, parkingenjör på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, kom till Starboparken när Mitt i pratade med lokalbor om avstängningarna.

Ragnar Ählström, parkingenjör på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, kom till Starboparken när Mitt i pratade med lokalbor om avstängningarna.

Privat

Saknar mer information

Kersti Huddén och Thomas Melander har bott intill Starbo i ett 30-tal år och tycker att stadens information på stängslet är bristfällig.

– Det är ju ett enormt område man stängslat in. Man vill ha mer information på fler ställen. Jag bara hoppas vi får tillbaka parken så fort som möjligt, säger Kersti.

Eva-Karin Hammarbäck bor granne med Starboparken. "Jättesynd om det är mycket föroreningar som hittats. De säger att det är tungmetaller i marken. Vi undrar vad som kommer hända. Vi är många Nälstabor i parken och parkleken har alltid legat här. Det är bra promenadvägar här. Jag tycker det är konstigt att man stängslar in hela området. Varför inte stängsla in ett mindre område först och börja där. Ingen från staden har varit här och informerat. Jag tycker det är konstigt"

Eva-Karin Hammarbäck bor granne med Starboparken. "Jättesynd om det är mycket föroreningar som hittats. De säger att det är tungmetaller i marken. Vi undrar vad som kommer hända. Vi är många Nälstabor i parken och parkleken har alltid legat här. Det är bra promenadvägar här. Jag tycker det är konstigt att man stängslar in hela området. Varför inte stängsla in ett mindre område först och börja där. Ingen från staden har varit här och informerat. Jag tycker det är konstigt"

Filip Magnusson

Att gräva upp och sanera mark tar tid. 2020 hittades föroreningar inför stadens stora trädgårdsstadsprojekt vid Riddersvik.

Hela Starboparken i Vällingby/Spånga har stängts av tills vidare på grund av tungmetaller i marken.

Hela Starboparken i Vällingby/Spånga har stängts av tills vidare på grund av tungmetaller i marken.

Filip Magnusson

Staden hade förhoppningar om att få igång saneringen under 2021, men just nu ser det ut som att den saneringen kommer igång först 2024.

– Vi kunde informerat bättre gällande avstängningarna vid Starboparken. Det tar jag med mig och det tar vi till oss, säger Ragnar Ählström.

Hela Starboparken i Vällingby/Spånga har stängts av tills vidare på grund av tungmetaller i marken.

Hela Starboparken i Vällingby/Spånga har stängts av tills vidare på grund av tungmetaller i marken.

Filip Magnusson

Väntar resultat senare i april

Staden borrar och tar löpande jordprover, säger han.

– I slutet av april har vi preliminärt en hel del resultat. Då får vi se vad det innebär. Tills vi vet hur stor spridningen är kommer detta vara avstängt.

Starboparken ligger inklämd mellan Skattegårdsvägen i Vällingby och Storvretsvägen i Spånga.

Starboparken ligger inklämd mellan Skattegårdsvägen i Vällingby och Storvretsvägen i Spånga.

Filip Magnusson

Stadsdelsdirektören Toni Mellblom:

– Om det visar sig att sanering krävs så kommer det fördröja öppnandet. Hur lång tid saneringen tar beror på hur mycket av marken som i så fall måste saneras.

Hässelby-Vällingbys stadsdelsdirektör Toni Mellblom säger att man i nuläget inte vet vad föroreningarna i Starboparken kommer från.

Hässelby-Vällingbys stadsdelsdirektör Toni Mellblom säger att man i nuläget inte vet vad föroreningarna i Starboparken kommer från.

Filip Magnusson

Vad beror föroreningarna på?

– Vi har ingen säkerställd information om någon källa, och vill inte spekulera i det i dagsläget. När provresultaten kommer kan vi arbeta vidare med det om det är aktuellt, säger Mellblom.

Hela Starboparken i Vällingby/Spånga har stängts av tills vidare på grund av tungmetaller i marken.

Hela Starboparken i Vällingby/Spånga har stängts av tills vidare på grund av tungmetaller i marken.

Filip Magnusson

Finns det hälsorisker för de som vistats i parken?

– Vi kan inte bedöma det innan de nya provresultaten. Vi tar det säkra före det osäkra genom att stänga av parken i väntan på nya mätningar.

Starboparken ligger inklämd mellan Skattegårdsvägen i Vällingby och Storvretsvägen i Spånga.

Starboparken ligger inklämd mellan Skattegårdsvägen i Vällingby och Storvretsvägen i Spånga.

Filip Magnusson

Anna Åkerlund brukar promenera med hunden i parken. Hon är ordförande i Friluftsfrämjandet Västerort och är snopen över att fritidsbiblioteket stängt utan att hänvisa kunder till annat.

– Vi samarbetar med fritidsbiblioteket och hänvisar ju unga och familjer hit som behöver låna sportutrustning. De har inte informerat något om att utlåningen pausats eller flyttats.

Hela Starboparken i Vällingby/Spånga har stängts av tills vidare på grund av tungmetaller i marken.

Hela Starboparken i Vällingby/Spånga har stängts av tills vidare på grund av tungmetaller i marken.

Filip Magnusson

Fritidsbiblioteket flyttar

Henrik Myhrvold, chef för stadsdelens fritidsgårdar och parklekar, säger till Mitt i att fritidsbiblioteket kommer flytta till Hässelängen i Hässelby gård inom kort.

– Det var planerat redan innan Starboparken stängdes. Vi informerar om det i våra sociala medier i dag (måndagen 3 april, reds. anm).

Parkleken och fritidsbiblioteket har stängts av sedan föroreningarna upptäckts. Men detta är all information som finns på stängslet.

Parkleken och fritidsbiblioteket har stängts av sedan föroreningarna upptäckts. Men detta är all information som finns på stängslet.

Filip Magnusson

Hela Starboparken i Vällingby/Spånga har stängts av tills vidare på grund av tungmetaller i marken.

Hela Starboparken i Vällingby/Spånga har stängts av tills vidare på grund av tungmetaller i marken.

Filip Magnusson