Hallunda/Fittja

På den södra sidan av E4/E20 mellan Hallunda och Fittja löper Hallundavägen. På den andra ligger idrottsnoden Brunna IP. Oavsett vilken sidan man står på är bullret från motorvägen påtagligt.

Och värre kan det bli. Det räknar både Botkyrka kommun och Trafikverket med när de två stora trafiklederna Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn öppnar för trafik. Då räknar man med en ökad trafikströmning mellan Hallunda och Fittja i båda färdriktningarna vilket med dagens mått skulle innebära en kapacitetsbrist på sträckan.

– Vi bedömer att ett körfält i vardera riktningen ska ge den här sträckan tillräcklig kapacitet så att trafiken kan flyta på smidigt när Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn öppnar, säger Charlotte Wiberg-Gudmundsson, projektledare vid Trafikverket.

Vill däcka över

Men Trafikverkets förslag duger inte menar det politiska styret i Botkyrka. De vill istället se en mer omfattande lösning för fler problem än trafiken som präglar Botkyrka.

– Eftersom området är ganska bullrigt redan i dag och i nära anslutning till ett verksamhetsområde för bland annat idrott med barn som håller i gång i stort sett hela tiden så är det oerhört viktigt för oss att vi hittar åtgärder som minskar bullret och påverkan på klimat och miljö, säger Gabriel Melki (S) om vid tidpunkten för den här intervjun är tf kommunstyrelseordförande i Botkyrka.

Trafikverket vill bredda vägen från tre till fyra körfält i vardera riktning mellan trafikplats Hallunda och Fittja. Anledning är att trycket på sträckan ökar i och med att Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn öppnar för trafik.

Trafikverket vill bredda vägen från tre till fyra körfält i vardera riktning mellan trafikplats Hallunda och Fittja. Anledning är att trycket på sträckan ökar i och med att Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn öppnar för trafik.

Albin Tingstedt

Förslaget från honom och hans politikerkollegor är en överdäckning över motorvägen.

– Vi tror det skulle ha stor inverkan på området. Utöver det får man framför allt en naturlig övergång mellan stadsdelarna som förebygger de socioekonomiska utmaningarna som präglar området samtidigt som det gynnar klimatet och minskar buller, säger han.

De föreslagna åtgärderna är inte tillräckliga?

– Nej, vi är inte nöjda.

Alger minskar buller

Att något måste göras på sträckan för att säkra för framtiden är båda parterna överens om. Men Trafikverket menar de åtgärder som de redan tagit höjd för räcker. Det innebär digitala skyltar som informerar om trafiksituationen, algodlingar som ska fungera som bullerskydd och en bro över motorvägen.

Men en överdäckning är inte aktuell.

– Att överdäcka den här vägsträckan ingår inte i projektet, säger Charlotte Wiberg-Gudmundsson.

Men kommunen kommer inte att ge sig i första taget. Och även om politikerna är beredda att medfinansiera en liten del av en eventuell överdäckning så tycker de att det är staten som ska stå för merparten av kostanden.

– Eftersom Trafikverkets arbete påverkar vår närmiljö och det är Botkyrkaborna som drabbas så måste det primärt vara Trafikverket som står för finansieringen. Det har de gjort i andra kommuner, så varför skulle det inte kunna ske här? säger Gabriel Melki.