Trädgårdsstaden som koncept i Göteborg har legat i dvala i över 100 år sedan områden som Kungsladugård och Örgryte planerades. Men de senaste åren har idén fått uppsving och återkommer på flera håll i staden där nya bostadsområden ska växa fram.

Det mest omtalade exemplet är Biskopsgården som på sikt ska förvandlas efter principen: Stadsradhus i gröna miljöer.

LÄS MER: Paris blir modellen för nya Biskopsgården

Biskopsgården allt närmare ett Majorna

Nu vill Centerpartiet med Emmyly Bönfors i spetsen se ännu en trädgårdsstad ta form – Selmas trädgårdsstad.

– Det går alltid trender i stadsbyggnad och arkitektur. Det fanns en idé på 70-talet att bygga modernistiskt med miljonprogrammen som resultat. Vi har en skuld som vi behöver rätta till.

Visionsbilder framtagna genom AI av Centerpartiet.

Visionsbilder framtagna genom AI av Centerpartiet.

Centerpartiet

Det är alltså på tiden att tänka långsiktigt och hållbart, menar Emmyly Bönfors.

Hon lyfter att radhusen i just Kungsladugård och Örgryte var relativt enkla och billiga när de byggdes men är i dag väldigt attraktiva.

– De har stått sig bra och vi vill gärna att fler områden ska ha den utvecklingen. Samtidigt vill vi att fler ska få uppleva småhusdrömmen.

Närhet till centrum. Läget innebär att ingen jordbruksmark behöver tas i anspråk, menar Centerpartiet.

Närhet till centrum. Läget innebär att ingen jordbruksmark behöver tas i anspråk, menar Centerpartiet.

Visionsbild

Förbereds för spårvagn

Förslaget rymmer uppåt 500 småhus, främst stadsradhus i en grön stadsdel omgiven av park och natur.

Tanken är att anlägga den nya trädgårdsstaden strax norr om det nybyggda Selma stad vid Skälltorpsvägen. Området beskrivs dag som en öde transportsträcka.

Förutom närheten till centrum har läget många fördelar, menar Emmyly Bönfors.

– Det är nära annan bebyggelse, handel, service och befintlig infrastruktur med kollektivtrafik och cykelbanor. Här förbereds även för spårvagn genom ett citybusstråk som har spårvägsstandard. Dessutom finns redan vatten, fjärrvärme och avloppsnät i området, vilket är jättedyrt för kommunen att dra nytt.

Går det att bygga bostäder för småbarnsfamiljer med rimliga priser i dagsläget?

– Vi behöver verkligen planera för fler bostäder nu när ekominin är dålig. Planeringsprocessen med detaljplaner tar ofta flera år. När det ekonomiska läget vänder kommer behovet av bostäder finnas kvar och då måste vi vara beredda.