På ena sidan gatan, flerbostadshus. På andra sidan gatan, villor.

Det fysiska avståndet mellan områdena är några meter, cirka 20, enligt exploateringskontoret.

Det ekonomiska gapet är desto större.

I Blackeberg är medianinkomsten som mest drygt 340 000 kronor per år, i Södra Ängby 619 000 kronor, enligt Statistiska centralbyrån, SCB.

Blackebergsvägen är kanske Brommas tydligaste exempel på inkomstdike.

Vägen avgränsar Blackeberg från Södra Ängby.

I Södra Ängby skyndar en kvinna fram på en gata. När Mitt i hejdar henne för att fråga om hur hon ser på inkomstgapet säger hon att hon känner till att det är så stor skillnad.

"Bra ekonomi"

Kvinnan säger att hon inte har tid att svara på frågor men tillägger att det är en viktig fråga och skyndar vidare.

På en bänk längre bort här i Södra Ängby sitter Ritva Jacobsson. Hon konstaterar att det finns många i Södra Ängby som har en bra ekonomi.

Ritva Jacobsson.

Ritva Jacobsson.

Mikael Andersson

Har det någon betydelse?

– Jag tror att det har det, för barn som växer upp, det märks att människor är mer välsituerade, säger Ritva Jacobsson.

Mitt i går över Blackebergsvägen och in i Blackeberg. En man som går på en gångväg låter inte förvånad när han får höra om inkomstskillnaden.

– Inkomstskillnader kommer alltid att finnas, det kan aldrig bli jämlikt, säger mannen.

Han tror inte att inkomstskillnaden har någon betydelse.

– Jag har bekanta i Södra Ängby. Mina barn gick i Södra Ängby skola, säger han och syftar på den kommunala F-9-skola som ligger en bit längre bort, vid Blackebergsvägen.

I en lekpark här i Blackeberg befinner sig några barn och vuxna.

Jonathan Annmo och Johanna Alm bor båda i Blackeberg.

Jonathan Annmo och Johanna Alm bor båda i Blackeberg.

Mikael Andersson

Jonathan Annmo, en av de vuxna, reagerar på inkomstskillnaden.

– Jag trodde inte att inkomstskillnaden var så stor, säger han.

Inte förvånad

En annan vuxen, Johanna Alm, blir inte lika förvånad. Hon kände till att inkomstskillnaden var så pass stor.

Har det någon betydelse?

– Det känns som att det kan bli en liten skillnad för barnen om barnen går i Södra Ängby skola jämfört med om de går i Blackebergsskolan. Södra Ängby är ett rikare område. Jag har känslan av att det är mer status med märkeskläder och vilka prylar man har på Södra Ängby skola än i Blackebergsskolan.

Ingen av dem tycker att den stora inkomstskillnaden i övrigt har någon betydelse.

– Det är inget som påverkar oss, säger Johanna Alm.

Inga stora växlar

Jan Amcoff, kulturgeograf på Uppsala universitet, säger att man inte ska dra för stora växlar på inkomstskillnaden mellan Södra Ängby och Blackeberg.

För att avgöra om skillnaden är ett tecken på segregation behöver områdena studeras närmare, som invånarnas ålder, antal ensam- och flerfamiljshushåll, utbildningsnivå, med mera.

Jan Amcoff.

Jan Amcoff.

Pamela Tipmanoworn

Troligen skulle en sådan studie nyansera bilden av inkomstgapet, bedömer han, men fortfarande skulle invånarna i Södra Ängby ha högre medianinkomst än invånarna i Blackeberg tvärs över gatan.

En tro Jan Amcoff bygger på att det är fler som bor i villa i Södra Ängby än i Blackeberg.

– Vi vet att människor som bor i hyresrätter tenderar att tjäna mindre pengar än dem som bor i villor. Det skulle förvåna mig storligen om det inte var så också i den här jämförelsen. En villa är större än en hyreslägenhet och till villan finns även en tomt. En villa kommer att bli dyrare än en hyreslägenhet. Då måste man absolut ha en högre inkomst för att det ska gå runt ekonomiskt. Och man får gärna vara två försörjare.