POSITIV. Brevbäraren Markus Lindroos välkomnar nya cykelbanor på Kungsholmsgatan men tycker att det redan funkar okej bara man tar det lugnt. Foto: Pekka Pääkkö

Här ska Kungsholmen få fler nya cykelbanor

Kungsholmen ska få flera nya cykelstråk. Ytorna ska helst tas från gatorna och inte från parkerna, anser stadsdelens ordförande.

  • Publicerad 06:00, 30 nov 2021

Det är trångt på gatorna också men det beror mest på stillastående bilar och jag är helt inne på att använda den ytan till cykeln.

Stockholm stads cykelplan slår fast att man ska planera för en mångfald av cyklister, där ”8-åringar och 80-åringar” känner sig trygga.

Nu håller staden på att se över ändringar från den tidigare planen från 2012 och trafikkontoret föreslog tidigare i år flera åtgärder, bland annat påKungsholmsgatan.

Positivt, tycker brevbäraren Markus Lindroos.

– Det saknas ju cykelbanor på den här delen och det är ett viktigt stråk in och ut från stan, säger han.

Han har cyklat på Kungsholmens gator i jobbet i sju år, läget har inte förändrats nämnvärt tycker han – trots stadens cykelambitioner.

– Det är kanske enstaka ställen som gjorts om. Men det funkar helt ok. Man får ta det lugnt, säger han.

TVEKSAM. – Det funkar redan här idag. Det är mycket värre att cykla på Fleminggatan till exempel, säger Torbjörn Migchelsen om Kungsholmsgatan. Foto: Pekka Pääkkö

Planer. Nya cykelbanor planeras på Kungsholmen, bland annat här på Kungsholmsgatan. Foto: Pekka Pääkkö

Nu har även stadsdelsförvaltningen och de folkvalda tyckt till om nya cykelplanen.

De ger i stora drag tummen upp.

– Det är jätteviktigt att vi utvecklar cykelstråken i Stockholm, cyklandet måste öka. Det är ett klimatsmart och hälsosamt sätt att ta sig fram. Det är en rättvisefråga, hur mycket utrymme ett trafikslag får ta, säger Rasmus Jonlund (L), stadsdelsnämndens ordförande.

De nya förslagen för hela staden presenterades i våras, nu har stadsdelsförvaltningen och de lokala politikerna fått säga sitt.

Synpunkterna handlar främst om påverkan på park- och grönområden där de bestämmer över marken. Bland annat anser de att det välkommet med cykelstråk på Stora Essingen, men att det bör dras så att dagens gång- och cykelbana vid Vängåvans parklek kan tas bort för att skapa ett sammanhängande parkstråk.

Staden vill dra ny cykelväg genom park på Kungsholmen

Det anses även vara bra med ett nytt cykelstråk parallellt med Essingeleden, men att hänsyn bör tas till ekarna och grönskan i området.

– Får jag välja bevarar jag hellre parkmark. Det är trångt på gatorna också men det beror mest på stillastående bilar och jag är helt inne på att använda den ytan till cykeln. Vi får se hur framtidens stad ser ut, om det exempelvis blir fler bilpooler, säger Rasmus Jonlund.

Men det är inte bara kring cykelplanen stadsdelen värnar om det gröna.

Stadsdelsförvaltningen har tidigare tagit strid när det gäller ingrepp i parkerna, som cykelbanan till tunneln i Rålambshovsparken skulle dras om.

Nya cykelbanor i Rålis får kritik — för breda

Nu är ett nytt parkområde under lupp.

Tidigare i år presenterades ett förslag på en ny cykelbana vid Kungsholms strandstig, från Grubbensdammen till Kungsholms strand. Det mötte en del kritik och har fått boende att lansera ett eget förslag.

Stadsdelen har en dialog med trafikkontoret om åtgärderna och har begärt att få det på remiss för att tycka till.

Enligt Rasmus Jonlund har de därför ännu ingen bestämd uppfattning om det, ”men sista ordet är inte sagt”,

– Cykelbanan behöver förbättras, men med så lite inkräktning som möjligt på parkmarken. Kanske kan vi få kompensation genom fler träd eller fler åtgärder längs vattnet.

BYGGS. Här på Mariebergsgatan ska det byggas cykelbana längs den västra sidan till våren. Foto: Per Brandt

Byggs nästa år

Igeldammsgatan/Mariebergsgatan: Dubbelriktad cykelbana på Igeldammsgatan (Fleminggatan-Alströmergatan), enkelriktad cykelbana på Mariebergsgatans västra sida (Fleminggatan-Drottningholmsvägen).

Flera åtgärder i korsningen Mariebergsgatan/Drottningholmsvägen som separata cykelfält och ett bortaget körfält för högersväng i den västra tillfarten för att öka väntytorna för gående och cyklister. Startar i april. Klart 2023/2024

Västerbron: Gång- och cykelbanorna breddas genom att körfälten smalnas av. Byggstart april. Byggtid cirka åtta månader.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

NYTT STRÅK. Här längs Fridhemsgatan mellan Fridhemsplan och Rålis föreslås ett nytt cykelstråk istället för dagens sträckning längs S:t Eriksgatan. Foto: Per Brandt

Nya cykelplanen

Ändrade stråk

Fridhemsgatan: Blir en del av huvudnätet genom en ny länk mellan Drottningsholmsvägen och Rålambsvägen. som ersätter dagens sträckning längs Sankt Eriksgatan.

Förvaltningens synpunkter: Positiv. Leder på ett tydligare sätt till befintlig gång- och cykelbro till Rålambshovsparken. Men angeläget med åtgärder som hindrar cyklister från att gena genom parken.

Hornsbergs strand: Det primära stråket längs Karlbergskanalen flyttas upp till Hornsbergs strand.

Nya stråk

Stora Essingen: Ny koppling i huvudnätet längs Sällskapsvägen ska göra cykelnätet på ön mer ”finmaskigt”.

Förvaltningens synpunkter: Positiv till bättre cykelnät men tveksam till förslaget. Ser hellre nytt cykelstråk via Flottsbrovägen-Essinge kyrkväg. Vill då att det utreds om dagens gång- och cykelväg vid Vängåvan kan tas bort för mer sammanhängade parkstråk vilket blir än viktigare med de exploateringsplaner som finns i området.

Essingeleden: Ny länk i huvudnätet föreslås parallellt med Essingeleden och ska förbinda Fredhällsparken och Lindhagensgatan. Behöver anpassas till den nya bebyggelsen. Förvaltningens synpunkter: Positiv. Men hänsyn bör tas till det befintliga ekbeståndet och att vegetationen idag även dämpar trafikbullret.

Kungsholmsgatan: Huvudnätet förlängs väster ut via Polhemsgatan, Parkgatan och Kronobergsgatan till Drottningholmsvägen.

Kungsbro strand: Ny koppling mellan befintligt huvudnät på Kungsholmsgatan och primärt stråk på Kungsholms strandstig.

Andra synpunkter

Stadsdelen vill se en tydlig strategi för att minska påverkan av den utökade sopsaltningen av cykelbanorna som har negativa effekter på träden och grönskan.

Cykelplanen behöver lägga mer vikt vid problem och åtgärder kring elsparkcyklarna. Ett problem är att många elsparkcyklar kör och parkerar i parkerna, där det är förbjudet att cykla enligt förvaltningen. Därför vill man se tydligare riktlinjer för parkering men även att staden använder ”digitala staket”, geofencing för att begränsa framfarten i parkerna.

Visa merVisa mindre