Bostäder. Illustrationsbild över den planerade bebyggelsen vid korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken, sett från Hammarbybacken mot norr. Foto: AIX Arkitekter

Här kan sex bostadshus byggas i Hammarbyhöjden

Sex nya byggnader föreslås vid korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken. Nu är planerna ute på samråd.

  • Publicerad 10:59, 22 dec 2021

Det handlar om 140 lägenheter som ska bidra till att skapa en tydligare entré till Hammarbyhöjden. Nya träd ska också planteras i grupper mellan byggnaderna och gatan.

"I dag saknas bebyggelse och fasader söder om korsningen av Olaus Magnus väg och Hammarbybacken. I samrådsförslaget föreslås att skapa inglasade bottenvåningar med lokaler längs Olaus Magnus väg för att koppla ihop Hammarbyhöjden med Gullmarsplan", skriver Ays Alayat på stadsbyggnadskontoret i ett mejl till Mitt i.

140 nya bostäder kan byggas i Hammarbyhöjden

I detaljplanen presenteras två halvöppna kvarter med sex byggnader i fem till sex våningar. Olaus Magnus väg utvecklas samtidigt till Hammarbyhöjdens och Björkhagens nya stadsstråk med dubbelsidig gångbana och enkelriktade cykelbanor.

Kan bli bullrigt

De nya bostäderna är placerade nära t-banespåren vilket kan innebära att det kommer krävas bullerminskande åtgärder.

"En av åtgärderna som föreslås är en bullerskärm som dämpar ljudnivån på gården. Frågan kommer utredas vidare efter samråd", skriver Ays Alayat.

I detaljplanen föreslås också en upprustning av Olaus Magnus plan, som ska bli ett torg med grön karaktär, medan Palandergatan dras om genom att flyttas åt öster för att ge plats åt de nya husen.

Bostäderna kommer antingen vara bostadsrätter eller äganderätter och enligt tidplan ska förslaget ut på granskning kvartal 1, 2023, och antas under kvartal 4, 2023.

Samråd

Fram till sista januari kan du lämna synpunkter via bygg- och plantjänsten där du anger diarienummer 2016-00773.

Samrådshandlingar och fysisk modell finns även i stadsdelsförvaltningens reception på Björkhagsplan 6.

Förslaget visas också i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4 på Kungsholmen.

Visa merVisa mindre