BADBART? Här vill majoriteten anlägga ett nytt officiellt bad på Stora Essingen. Foto: Per Brandt

Här kan det bli nytt officiellt bad

Vatten runt om – men för få bad. Det hoppas majoriteten ändra på med ett förslag om ett nytt bryggbad på Stora Essingen.

  • Publicerad 11:37, 13 apr 2021

Majoriteten i Kungsholmens stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att nytt bad på Stora Essingen, nedanför Källbergsvägens slut.

Det är Moderaterna i stadsdelsnämnden som har tagit initiativet till förslaget.

Enligt Britt Tryding (M), som bor på ön, är behovet stort.

– Vi har inte så många badplatser på ön och det är rätt mycket folk som har flyttat hit, så det blir trångt, säger hon.

Enligt förslaget handlar det om slyröjning så att strandkanten blir tillgänglig. Tanken är även en flytbrygga för den som vill hoppa ner i plurret.

– Det skulle gå att göra i ordning med enkla medel. Sedan är det ganska stora gräsytor intill där det är soligt, fint och lugnt. Det är ju ingen trafik där eftersom man måste promenera ner för trapporna, säger Britt Tryding.

Är er förhoppning att det här kan vara på plats redan i år?

– Rent budgetmässigt kanske det skulle gå, men det behöver röjas mycket sly. Men det kanske är bra ungdomsjobb. Allt kan inte göras i dag men tillgängligheten skulle bli mycket bättre om man bara tog bort den stora slyhögen så att man kan gå i vattnet.

BADPLATS. Intill finns grönytor för solbadare. Foto: Per Brandt

Fler badplaner

Även på Lilla Essingen har stadsdelen velat få till ett nytt officiellt bad genom att boja in området vid bryggorna på öns södra sida. Sjöfartsverket sa dock nej till att häva badförbudet, men stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att be staden centralt förhandla med Sjöfartsverket för att hitta en lösning.