Planen. Den tillfälliga brandstationen är tänkt att ligga bredvid Orangeriet och bestå av en 6,3 meter hög rad av bodar. En tälthall på 8,7 meter för utryckningsfordon kan också byggas. Foto: Pekka Pääkkö

Här kan brandstationen byggas

Fastighetskontoret vill bygga en tillfällig brandstation på Norr Mälarstrand när stationen på Hantverkargatan renoveras. Förslaget har fått kritik från grannar och Eiraskolan.

  • Publicerad 01:15, 28 maj 2022

Platsen vid Norr Mälarstrand­ är vårt huvudspår.

Brandstationen på Hantverkargatan ska renoveras, men var brandmännen tar vägen under tiden har varit oklart.

Nu står det klart att staden vill se en tillfällig station på Norr Mälarstrand.

"Brandstationen bör ligga relativt nära den ordinarie brandstationen lmed tanke på täckningsområde samt att det ska fungera trafikmässigt", skriver Linda Laine, pressansvarig vid fastighetskontoret i ett mejl.

"Vårt huvudspår"

Efter samtal med staden och brandförsvaret har fastighetskontoret pekat ut parkeringsplatsen öster om bensinmacken och Orangeriet vid Norr Mälarstrand som lämplig.

Enligt Linda Laine är det en utmaning att hitta en lämplig plats för en tillfällig brandstation.

"Men den här tycker både vi och verksamheten skulle fungera bra.".

Ska bort. Cirka 80 p-platser försvinner om stationen byggs. Foto: Pekka Pääkkö

Staden har dock lämnat in två bygglovsansökningar för en tillfällig brandstation. En vid Norr Mälarstrand och en vid S:t Göransområdet på parkeringen på Magnus Huss väg, där har fastighetskontoret redan fått bygglov.

"Men det är Norr Mälarstrand som är vårt huvudspår", skriver Linda Laine.

Stationen skulle bestå av bodar och ett tält som kan vara där mellan december 2022 och december 2024 enligt bygglovsansökan.

Allt ska enligt staden anpassas till platsen så att promenadstråket och cykelstråket lämnas oförändrat.

Ärendet är på remiss. Personal och föräldrar med barn på Eiraskolan, som ligger i närheten, har framfört oro över att utryckningsfordonen ska vara så nära yngre barn.

"Vi har respekt för det, samtidigt är det viktigt att understryka att detta en tillfällig och inte en permanent lösning för att vi ska ha ett fungerande brandförsvar i närområdet", skriver Linda Laine.

Lite klagomål

I ett svar till staden ifrågasätter en bostadsrättsförening bland annat att stationen kan hamna vid ett av Stockholms populäraste och mest trafikerade gång- och cykelstråk vilket skulle kunna öka risken för olyckor. Man är också rädd att grannar störs av sirener och blåljus.

Linda Laine skriver att gatan och cykelstråket vid bygglov skulle förses med trafikljussignaler för att stoppa trafiken vid utryckning. Hon lägger också till att sirener och blåljus endast används vid behov.

Och eftersom utryckningsfordon rör sig i området redan idag ser inte fastighetskontoret att det blir någon större skillnad mot i dag.

"Den ordinarie brandstationen ligger bara ett stenkast bort, också den i ett tätbefolkat område liksom flera andra brandstationer. Det förekommer, vad vi vet, väldigt lite klagomål på sirener och blåljus från de som är bosatta nära en brandstation."

Ja från trafikkontoret

Ärendet om den föreslagna brandstationen har remitterats till trafikkontoret, exploateringskontoret, samt Stockholm vatten och avfall.

Trafikkontoret tillstyrker åtgärden.

Exploateringskontoret påpekar att planerad­ bebyggelse kommer i konflikt med befintliga­ träd. I övrigt har kontoret inga synpunkter.

Stockholm vatten och avfall har ännu inte inkommit med sitt slutliga yttrande.

Flera grannar är sakägare och har framfört kritik.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Sliten. Brandstationen på Hantverkargatan behöver renoveras kommande år. Foto: Olle Anrell

Ansvarar för räddningsdykning

Kungsholmens brandstation är en av tre brandstationer i innerstaden. Ansvarsområdet sträcker sig från Bromma till Tegelbacken, samt Hornstulls strand och Odenplan.

Har 45 medarbetare i operativ tjänst och en brandinspektör.

Ansvarar även för länets räddningsdykning. Storstockholms brandförsvars dykarskola, som utbildar räddningsdykare nationellt, finns på stationen.

Tidigare planerades brandstationen flytta till en ny stor sambandscentral, blåljushuset, vid Lindhagensgatan, något som brandmännen själva var kritiska till. Planerna skrotades sedan då bland annat kostnaderna för ett bygge hade skenat.

Källa: Storstockholms brandförsvar, Mitt i Stockholm

Visa merVisa mindre

Planen. Den tillfälliga brandstationen skulle ligga bredvid Orangeriet och bestå av en 6,3 meter hög rad av två bodar på höjden. En tälthall på 8,7 meter för utryckningsfordon vill man också bygga. Foto: Bilder från Stockholm stads bygglovshandlingar