Stadshuset lystes förra året upp med bilder från rymden. Foto: Clément Morin

Här är platserna i Stockholm som blir vackert upplysta

Förra året blev det succé. Nu gör Nobel Week Lights comeback. Denna gång med flera lysande nyheter.

  • Publicerad 17:40, 14 nov 2021

Nobel Week Lights Stockholm, projektet där flera byggnader och platser blev vackert upplyst under Nobelveckan, sågs av uppskattningsvis 200 000 personer förra året.
Många av de platser i stadsrummet som fick belysning förra året är med även i år.

En av nyheterna är att Västerbron får ett ljuskonstverk med det grönglimrande ljus som ofta förknippas med radium samtidigt som brons naturliga form för tankarna till elektromagnetisk strålning. Detta är inspirerat av Nobelpristagaren Marie Curie.

Även Brunkebergstunneln och Östasiatiska museet ska bli upplyst.

Det som troligtvis fick mest uppmärksamhet i fjol var ljusbilderna från rymden som lyste på Stadshusets fasad. Stadshuset är med även i år, men nu ska det istället bli bilder som visar jorden sedd från rymden.

Ljusveckan pågår 4–12 december. En mobil ljusinstallation flyttas även runt med cykel under perioden.

De tjugotal konstinstallationerna har på ett eller annat sätt hämtat inspiration från Nobelpriset och Nobelprisbelönade insatser.

Dramaten ovanligt dramatiskt upplyst. Foto: Per Kristiansen

Här är platserna med ljusinstallationer

✔ Stadshuset
✔ Dramaten
✔ Sergels torg
✔ Stadsmuseet
✔ Nobelprismuseet
✔ Östasiatiska museet
✔ Moderna museet
✔ Riksplan framför Riksdagshuset
✔ Västerbron
✔ Blasieholmstorg
✔ Brunkebergstunneln
✔ Handelshögskolan
✔ Benny Fredrikssons torg
✔ Tysta Marigången
✔ Karl XIIs torg
✔ Strömparterren
✔ Skeppsholmen och Skeppsholmsbron
✔ En mobil ljusinstallation som förflyttas med cykel

Sergels Torg under fontänen Foto: Per Kristiansen