Av de 30 patienter som vårdades på iva för covid-19 under augusti var 22 ovaccinerade. Och många av dem är relativt unga.

Det visar statistik från Svenska Intensivvårdsregistret.

Samtidigt ökar det totala antalet patienter som vårdas för covid-19 vid regionens sjukhus, nu 99 patienter mot 79 för en vecka sedan. Och andelen ovaccinerade ökar. Drygt sju av tio på iva var inte vaccinerade.

Det är väl som det ska, för de som är vaccinerade ska ju inte behöva hamna där?

– Det är riktigt att den som fått båda doserna vaccin har ett gott skydd mot att bli smittad och att inte bli så allvarligt sjuk att han eller hon behöver vård, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Samtidigt var 12,5 procent, eller fyra patienter, fullvaccinerade.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-har-manga-har-fatt-vaccin-i-stockholm/repuhA!NB3ZXZpOvRHlZTYPs4zmwA/

https://www.mitti.se/nyheter/coronarapport-har-smittades-bara-en-person/repuib!SlzO4KeIFIp86RGsjOfHxw/

Hur kan man hamna på iva om man är fullvaccinerad?

– Vaccinet är inte 100-procentigt, och för den som har underliggande sjukdomar kan även en lindrig sjukdom få allvarliga konsekvenser. Och så kan det vara en annan sjukdom som främst motiverar intensivvården, men patienten råkar också ha covid-19.

Hur stor andel av befolkningen behöver vara vaccinerad för att pandemin ska klinga av?

– Det finns ingen sådan säker siffra. Det beror på så många omständigheter, som smittsamhet med mera.

Vaccinationsgraden ser olika ut i olika delar av regionen. I Täby har 86 procent av befolkningen över 18 år fått sin första dos. I Rinkeby-Kista är siffran 55 procent.

Totalt har 81 procent av länets befolkning fått dos ett och 66 procent är fullvaccinerade.

https://www.mitti.se/nyheter/kd-i-salem-far-kritik-efter-utspel-om-konsforvirring/repuia!E@YHw8cuTHhz5TPnnuskng/