Upphävd. Åklagare Hans Ihrman har hävt häktningen av det terrormisstänkta paret rån Järfälla. Foto: Christan Lärk

Häktning av terrormisstänkt par hävs

Häktningen av det par som misstänkts förbereda ett terrorbrott har hävts. Enligt åklagare har nya häktningsregler lett till upphävningen och paret som bodde i Järfälla är i stället tagna i förvar.

  • Publicerad 14:16, 3 jan 2022

Det var i april förra året som en man och en kvinna, båda Järfällabor, greps och häktades på sannolika skäl misstänkta för stämpling till terrorbrott. Sedan dess har de suttit häktade.

Utredningen mot terrormisstänkta Järfällaparet dröjer

Den 14 december beslutade åklagare Hans Ihrman att häva häktningen av paret, rapporterar TT. Bakom beslutet ligger nya häktningsregler som gäller sedan sommaren 2021. Reglerna innebär att en fortsatt häktning strider mot proportionalitetsprincipen. Enligt Hans Ihrman har varken misstankar eller häktningsskälen förändrats mot paret.

– De har varit frihetsberövade i åtta månader och jag har avvaktat nödvändig bevisning som har fördröjts. I dagsläget är det högst ovisst när den kan bli tillgänglig, om den blir tillgänglig över huvud taget, säger Hans Ihrman till TT.

Både mannen och kvinnan nekar till brott.

Delaktig i utredning i USA

I nuläget är de misstänkta tagna i förvar i väntan på Migrationsverkets beslut om utvisning. Enligt Säkerhetspolisen utgör de en risk för Sverige och borde därför utvisas.

Samtidigt är paret föremål för en liknande utredning i USA och i nuläget pågår tre parallella utredningar kring mannen och kvinnan; den svenska utredningen, Migrationsverkets utvisningsärende samt den amerikanska utredningen.

– Om den framskrider som de har planerat föreställer jag mig att USA kommer att begära dem utlämnade dit för lagföring. Det är svårt att säga vilken del det i slutändan kommer att landa i, säger Hans Ihrman till TT.

Mitt i har sökt åklagare Hans Ihrman för en kommentar.

Proportionalitetsprincipen

En rättssäkerhetsprincip som innebär att en myndighet inte får använda mer ingripande åtgärder än vad som krävs med hänsyn till ändamålet. En åtgärd får vidtas mot en person bara om skälen för åtgärden uppväger det besvär som åtgärden innebär för den som drabbas.

Källa: Åklagarmyndigheten